Dag Stenvoll skal lede HVL mot universitetsstatus

Leder for Universitetsprosjektet, Dag Stenvoll, har sin første arbeidsdag på HVL i dag. Noe av det første han vil gjøre i den nye stillingen er å ta en runde til HVLs fem campuser for å snakke med studenter og ansatte.

Fortell om bakgrunnen din?

Jeg kommer fra Diku (tidligere SIU), hvor jeg har jobbet med internasjonalisering av høyere utdanning siden 2011. Det siste året har jeg vært utlånt til Kunnskapsdepartementet for å bidra til en stortingsmelding om studentmobilitet. Jeg har studert engelsk, fransk og russisk, og tok i 2003 doktorgrad i sammenliknende politikk. Etter dette var jeg i åtte år på Rokkansenteret. Her forsket jeg på moralske politiske temaer som abort, seksualitet, bioteknologi og aktiv dødshjelp.

Hvorfor ville du ha denne jobben?

Det er sjelden man ser så interessante stillinger utlyst her i Bergen. Etter å ha jobbet noen år i Diku og Kunnskapsdepartementet, ganske tett på politikken, har jeg lyst til å vende tilbake til der det undervises og forskes. Riktignok i en administrativ stilling, men likevel. Jeg tror jeg kan gjøre en god jobb med Universitetsprosjektet ut fra min erfaring fra både akademia og fra statsforvaltningen.

Hva er det første du vil gjøre som prosjektleder?

Å snakke med mine nye kollegaer og med de som kjenner HVL. Så blir det en runde til de fem campusene, med åpne informasjons- og diskusjonsmøter om prosjektet og om hvilket universitet vi skal bli. Jeg vil også ganske snart besøke de tre andre høgskolene som nylig har blitt eller søkt om å bli profesjons- og arbeidslivsrettede universiteter, altså OsloMet, Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet. Veldig mye å lære av dem, tenker jeg.

Hvorfor skal HVL bli universitet?

På veien mot universitet skal HVL gjennom en kvalitetsutvikling. Mer forskning på de profesjonene vi utdanner til, kan gjøre utdanningene våre enda bedre. Jeg tror Vestlandet trenger et nytt universitet som både er profesjons- og arbeidslivsrettet, men som også forsker på nettopp de profesjonene, i tett samspill med samfunns- og næringsliv. Ved at HVL har fem campuser fordelt over hele regionen, kan vi enkelt snu oss etter den etterspørselen som kommer lokalt, og vi kan dele forskningen vår raskt fra Haugesund i sør til Førde i nord. Jeg tenker at HVL gjennom å bli det nye universitet på Vestlandet skal bevare og styrke sin egenart som profesjons- og arbeidslivsrettet utdanningsinstitusjon. I tillegg er det mange fordeler for HVL. Både ved at vi har større selvråderett som universitet, og ved at vi kan være konkurransedyktig når vi rekrutterer studenter og ansatte.

Hva vil dette bety for studentene?

Studenter flest vil ikke merke noen stor forskjell når vi blir universitet, annet enn navn og ny logo. Målet er å kunne gi bedre utdanninger og mer forskningsbasert undervisning. HVL skal fortsatt være praksisnære og tett på samfunns- og arbeidsliv.

Vi ønsker Stenvoll og teamet hans lykke til med arbeidet!

Følg med på nettsiden til prosjektet for nyheter. Ved spørsmål, ta kontakt med Dag Stenvoll på dag.stenvoll@hvl.no eller til prosjektet på up@hvl.no