Flere studenter vil til HVL

Årets søkertall viser at mange vil studere ved Høgskulen på Vestlandet. – Kjekt å se at den store bredden i utdanningstilbudet vårt slår an blant de unge, sier prorektor for utdanning, Bjørg Kristin Selvik. Hun gleder seg over at HVL hevder seg bra nasjonalt i konkurransen om søkere.

– Vi har flere søkere enn i fjor og har om lag like stor andel av totale søkere til høyere utdanning, selv om HVL bare er vel ett år gammel, sier Selvik og fortsetter: – Høgskulen på Vestlandet utdanner til yrker som samfunnet etterspør, og som det er stor bruk for både i offentlig og privat sektor. Det er gledelig å se at så mange høyt kvalifiserte søkere satser på disse utdanningene.

Når det gjelder hvilke fag som er de mest etterspurte, følger søkertallene for HVL de nasjonale trendene. Helse- og sosialfagene blir stadig mer populære, men også flere andre HVL-studier har jevnt over gode søkertall.

Lange ventelister på helse- og sosialfagene

I tråd med trenden fra tidligere år står helse- og sosialfagene høyt i kurs blant søkerne, og her har poenggrensen gått opp. – Dette skaper lange ventelister ved de fem studiestedene våre. Både sykepleierstudiet og utdanningene innen sosialt arbeid, vernepleie, fysioterapi og barnevern har flere hundre søkere på venteliste, forteller Selvik. – Gledelig er at sykepleieutdanningen i Bergen igjen er blant de mest populære studiene i landet.

Attraktiv lærerutdanning

HVL har en av de største lærerutdanningene i Norge, og totalt sett har søkertallene gått opp sammenlignet med i fjor. Det er spesielt god interesse for barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. klasse. Det nye studietilbudet «Grunnskolelærer 5–10 kunst og håndverk» ble tatt godt imot og har allerede venteliste. – Dessuten har vi en vekst i søkertallet på grunnskolelærerutdanningene på de laveste trinnene, men her varierer tallene for de ulike campusene. Dette vil vi jobbe videre med, understreker Selvik.

Solide søkertall for ingeniørutdanningene

Utdanningene innenfor ingeniør- og naturvitenskap har samlet sett en økning, samtidig som tallene varierer mellom de ulike fagretningene. Siden nedgangen i aktiviteten til petroleumsindustrien har det vært færre søkere til de ingeniørfagene som tradisjonelt har vært knyttet til denne industrien. Derimot er det flere andre ingeniørfag som er populære, blant annet er det god søking til byggfag, data og landmåling/ eiendomsdesign. Bioingeniørstudiet er det også vanskelig å komme inn på i år.

Flere tilbud for økonomi og samfunnsvitenskap

– Innenfor økonomi og samfunnsvitenskap kan vi gi flere tilbud enn i fjor. Det er gode søkertall både for nautikkstudiet, jus og eiendomsmegling, sier Selvik. Ventelister er det også ved alle studiestedene som tilbyr utdanning i økonomi og administrasjon.

Noen få ledige studieplasser

– Vi vet at det fortsatt finnes kvalifiserte søkere som står uten tilbud. Og selv om vi har gode søkertall, er det ennå mulig å bli student hos oss, avslutter Selvik.

Ledige studieplasser på enkelte studier kan søkes på gjennom Samordnet opptak fra 20. juli, kl. 09.00 (velg Høgskulen på Vestlandet som institusjon i menyvalget institusjon).