Herner Sæverot er blitt valgt inn som medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Sæverot har blitt kallet som livsvarig medlem av Det kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi, fra 1. januar 2019.

Sæverot er professor i pedagogikk og har en omfattende bakgrunn innen pedagogisk forskning og undervisning.

Han er leder av forskningsgruppen PedLab ved HVL, og han har faglig ansvar for pedagogikkprogrammene ved HVL, inkludert utviklingen av det nye masterprogrammet Profesjonsrettet pedagogikk.

Sæverot har så langt gitt ut over 300 vitenskapelige publikasjoner, og han er medlem av et titalls forskningsnettverk verden over.

Hans hovedområder innen forskningen er undervisning, pedagogisk forskning og litterær danning.

Sæverot bidrar med en form for pedagogikk som kan utfylle det som er «trenden» i dagens pedagogikkforskning.

– Jeg håper å kunne åpne opp for en litt annen måte å undervise på, ikke bare ved bruk av én type pedagogisk retning, men ved bruk av både direkte (visible) og indirekte (invisible) læringsformer, sier han.

Direkte læringsformer omhandler den synlige, konkrete og målbare undervisningen, mens en i den «indirekte» pedagogikken for eksempel er mer diskré, spørrende og mindre kontrollerende for å kunne åpne opp for flere valg og retninger hos mottakerne.

I Sæverots sist utgitte bok i 2018, bruker han de tre russiske forfatterne Dostoevsky, Tolstoy og Nabokov som grunnlag for å vise hvordan en kan bruke indirekte pedagogikk i undervisning/den litterære danningen.

Det er en svært langvarig prosess og et trangt nåløye å bli innvalgt i DKNVS. Det er derfor en stor æresbevisning både for Sæverot og HVL at hans forskning er blitt lagt merke til, og på denne bakgrunn er blitt kallet til medlem i DKNVS.

DKNVS er det eldste vitenskapsselskap i Norge, etablert i 1760. H.M. Kong Harald V er Selskabets protektor.

Diplom og medalje blir overrakt Sæverot i Fylkesmannsboligen i Trondheim neste år.