Hvilke langsiktige konsekvenser har Covid-19 på norske bedrifter?

Forskere ved Høgskulen på Vestlandet er tildelt 5 millioner kroner fra Forskningsrådet for å finne ut hvilke konsekvenser Covid-19 har på norske bedrifter i et regionalt perspektiv.

Et viktig mål med prosjektet er å finne ut hva viruset vil ha å si for bedriftene i et langsiktig perspektiv. Prosjektet skal undersøke effekten av COVID-19-krisen på industriutviklingsmønstre og industripolitikk i norske regioner.  

- Først vil jeg gratulere prosjektleder Stig Erik Jakobsen og resten av teamet hans med tildelingen, sier senterleder Jens Kristian Fosse ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling. 

- Det er viktig å forstå hvordan slike sjokk, som koronakrisen, påvirker samfunnet, utvikling og økonomi, sier Fosse. 

Forskningsprosjektet er det andre Covid-19-prosjektet forskere ved Høgskulen på Vestlandet er tildelt. Tidligere i vår ble forskere fra HVL tildelt Forskningsrådsmidler for å forske på effekten av myndighetenes korona-budskap under pandemien.

Tilbake til normalen eller gå nye veier?  

Når en vurderer de økonomiske konsekvensene av koronakrisen på norske virksomheter, er et sentralt spørsmål om bedriftene vil gå tilbake til den 'gamle normalen', det vil si situasjon vi hadde før utbruddet av koronakrisen, eller om krisen bidrar til utvikling av en 'ny normal'. 

For å finne svaret på hvordan næringslivet klarer seg i et langsiktig perspektiv vil prosjektet kartlegge og forklare hvordan bransjer og bedrifter i ulike regioner ikke bare har evne til å hente seg inn igjen, men også hvilket potensial de har for å utvikle nye strategier og tilpasninger som både er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftige.

Forskningsprosjektet vil vektlegge å undersøke ressursbaserte næringer, som havbruk, maritim sektor og fornybar energi, siden disse har stor strategiske betydning for norsk økonomi.

Vil gi ny innsikt om regionale variasjoner i bedrifters omstillingsevne 

Forskningsprosjektet vil legge vekt på å gi analytiske verktøy og politikkrelevante innsikter om hvordan bærekraftig og digital  omstrukturering utspiller seg på forskjellige måter på tvers av forskjellige typer regioner. 

Gjennom et fokus på politikkeksperimenter vil forskerne også bidra med innsikt om hvordan man kan utvikle en nærings-  og innovasjonspolitikk som balanserer økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn. 

Internasjonale forskerkollegaer  

Som prosjektleder for dette har HVL fått med seg flere nasjonale og internasjonale miljøer av høy kvalitet. I Norge er samarbeidspartnerne Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder. De internasjonale samarbeidspartnerne består av University of Manchester , Universiteit Utrecht, Universität Wien og Lunds Universitet.  

- Vi er glade for å ha fått med oss et sterkt team både med nasjonale og internasjonale fagmiljøer, sier senterleder Jens Kristian Fosse.