HVL oppretter unik stilling i klimadanning

I den nye læreplanen i skolen skal bærekraftig utvikling inn i flere fag. Men hvordan skal vi forberede barna på klimaendringene? Nå opprettes det en ny og helt unik professorstilling ved Høgskulen på Vestlandet til nettopp klimadanning.

I den nye læreplanen, som ble lagt fram denne høsten, har bærekraftig utvikling kommet inn som tema i flere fag. Rammeplanen for barnehager inkluderer bærekraft som et viktig verdigrunnlag. Totalt sett innebærer det at utdanningsinstitusjonene har et ansvar for å tilrettelegge for barnas møte med framtidige samfunnsutfordringer.

Stillingen som opprettes skal gå til arbeid med klimadanning i skolen og i barnehagen, og er helt unik i norsk sammenheng. Sparebanken Vest støtter opp om universitetssatsingen og finansierer den nye professorstilling ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Trenger mer forskning

Ifølge leder for BARNkunne-senteret ved HVL, Elin Eriksen Ødegaard, er bærekraft fortsatt et gryende prosjekt i barnehagen:

– Det finnes i dag lite forskning som informerer oss om hvilken betydning klimaendringer har for barna og deres familier. Barnehagen har en lang tradisjon for dyrking, resirkulering og friluftsliv, både i snø og vann. Men det er lite pedagogikk knyttet til endringene i klima som vi nå begynner å se, sier Ødegaard.

For hvordan skal vi takle kommende ekstremvær? Er det bærekraftig å fortsette friluftstradisjonen, som er så knyttet opp til forbruk? Hvordan kan man lære barn om klimaendringer og de etiske og politiske spørsmålene rundt dette, uten å skremme dem eller holde dem ansvarlige?

–  Det viktigste lærerne kan gi barna, er håp, og styrke til å handle som voksne, understreker Ødegaard.

Lærere vegrer seg

Også i lærerutdanningen trenger vi økt kunnskap om dette.

– Vi må i større grad bygge bro mellom det beskrivende: hva skjer med klimaet, til løsninger: hvordan bør vi håndtere klimaendringene, sier Kjellrun Hiis Hauge, leder for forskningsprogrammet Berekraft, medverknad og mangfald, ved fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett.

– Temaet berører mange store paradokser og verdikonflikter. Fra forskning utført ved fakultetet ser vi at undervisningen i klima og klimaendringer kan farges av lærerens oppfatninger, og at en del lærere vegrer seg for å snakke om dette komplekse temaet, sier Hauge.

Satser på bærekraft

Totalt gir Sparebanken Vest 3,5 millioner kroner til HVL til stillingen, og rekrutteringen er allerede i gang.

– Sparebanken Vest støtter HVL med å bli det nye universitet på Vestlandet. HVL har den største lærerutdanningen i landet, og vi ønsker å bidra til økt forskning og utvikling på klimadanning i skolen og i barnehagen, sier Åsne Ådland-Dale, leder for Samfunnsansvar i Sparebanken Vest.

Sparebanken Vest har øremerket 200 millioner kroner i samfunnsutbytte til Klima og Bærekraftsarbeid, som er en del av bankens bærekraftssatsing.

Åsne Ådland-Dale, Sparebanken Vest. Foto: SPV

Stillingen viktig for universitetssatsingen

Prorektor ved Høgskulen på Vestlandet, Gro Anita Fonnes Flaten, er takknemlig for tildelingen fra Sparebanken Vest.

– Vi må forberede våre studenter på klimadanning og vi må utvikle feltet videre. Derfor er vi veldig glade for at Sparebanken Vest tildeler oss midler til dette. Denne stillingen er dessuten et viktig bidrag til vårt mål om å bli universitet, og kravene vi må tilfredsstille for å få dette til innen 2023, sier Fonnes Flaten.