HVL-studenter utvikler app for brystkreftpasienter

Kvinner som har hatt brystkreft får ofte problemer med stress, kronisk tretthet, angst og depresjon. Hvordan kan en app hjelpe dem med å håndtere det?

Fire HVL-studenter på Master i programvareutvikling deltar i Kreftregisterets forskningsprosjekt «Cope after Breast Cancer». Prosjektet fikk syv millioner kroner fra Rose Sløyfe-aksjonen, blant annet til å utvikle en app.

Målet med den nye appen er at den skal redusere senskader og plager som brystkreftpasienter har. Det er et omfattende utviklingsarbeid som studentene skal gjøre før appen kan implementeres.

Persontilpasning og sikkerhet

– Appen skal inneholde oppgaver og informasjon som skal hjelpe brystkreftpasienter til å takle utfordringene sine. Det kan være metoder for avspenning, pusteteknikker og elementer fra kognitiv atferdsterapi der man skal lære å anerkjenne og erstatte negativt tankemønster med et sunnere, sier masterstudent Kolbein Foldøy.

Pasientene opplever sykdommen forskjellig og det viktig at appen er bygget opp slik at den tilpasser seg den enkelte, forteller student Spurti Salimath.

– Appen skal analysere data fra sykdomsjournaler, aktivitetsarmbånd og svar fra brukeren for å finne ut hva slags tiltak pasienten trenger for å takle stress knyttet til kreften, sier hun.

– Og når det er snakk om behandling av konfidensielle data som dette, er sikkerhet selvfølgelig et viktig element. Det er den biten jeg skal fokusere på i min oppgave, sier Martin Heitmann.

Gode jobbutsikter innen helseinformatikk

De fire studentene jobber med hver sin masteroppgave som til sammen skal danne grunnlaget for den nye appen. Studentene må samarbeide tett, for de ulike delene er nært knyttet opp til hverandre. 

– Jeg fikk interesse for helseinformatikk da jeg hadde det som fag tidligere på masteren. Det er et fagområde der det er gode jobbmuligheter og det er jo positivt, sier student Jonas Backer. 

Påvirker livskvalitet og overlevelse

Professor Giske Ursin, som er direktør ved Kreftregisteret, leder prosjektet, og professor Hege Randi Eriksen er HVLs prosjektleder i «Coping after Breast Cancer». Prosjektet hadde kickoff på HVL nylig.

Her var blant annet verdenseneren innen stressmestring knyttet til kreft, Michael Antoni, tilstede for å snakke om effektene av stressmestring og mindfulness. 

Hans forskning viser at stressmestringstiltak for kreftpasienter fører til bedre mestring og håndtering av sykdom, behandling og bivirkninger. Tiltaket har også positive immunologiske og hormonelle effekter i kroppen, som kan minske faren for betennelse og dermed øker sjansen for å overleve kreften. 

Motsatt også – engstelse og negative følelser knyttet til det å være syk kan ha negativ påvirkning. 

– Målet med prosjektet er å gjøre Antonis metoder om til nettbaserte løsninger som pasienter styrer selv – altså appen – slik at livskvaliteten for kvinnene øker. Hvis dette i tillegg også kan øke overlevelse slik professor Antoni har vist, er dette svært interessant og viktig forskning, sier Eriksen. 

En annen viktig del av prosjektet er at forskerne skal registrere bivirkninger som påvirker den helserelaterte livskvaliteten til brystkreftpasienter. Dette vil bli brukt i appen som grunnlag for å tilpasse oppfølgingen. Forskerne skal også teste en app for stressmestring som allerede er i bruk – Stressproffen. 

Førsteamanuensis Svein-Ivar Lillehaug og professor Yngve Lamo ved Institutt for data- og realfag er også med i dette tverrfaglige prosjektet.

Det skal også ansettes en stipendiat knyttet til denne forskningen ved HVL. Les om stillingen her.