Inga H. Andreassen har fått opprykk til dosent

Hvis Inga H. Andreassen fikk ubegrenset med tid og penger, ville hun ha forsket på sammenhengen mellom utdanning og praksisutøvelse hos karriereveiledere. Nå er hun blitt dosent.

Hvilken forskningsgruppe tilhører du?

- Jeg er med i det nordisk-baltiske forskernettverket VALA, som jeg var med på å opprette i 2012. Vårt felles tema er utvikling av karriereveilederutdanningene i medlemslandene. Jeg har så langt ikke funnet en forskningsgruppe ved HVL som har passet til mine forskningsområder. Mitt fagfelt er karriereveiledning og det ligger ved siden av kjernefokus ved mitt fakultet, derfor har jeg samarbeidet mer med miljøer utenfor HVL enn innenfor. Fag- og forskningsmiljøet innenfor karriereveiledning i høyere utdanning i Norge er lite, og derfor har jeg satt stor pris på å ha en tilknytning til det nordiske miljøet.

Hva forsker du på?

- Hvis svaret skal være på ett ord er det karriereveiledning. Et tema innenfor det er karriereveilederkompetanse, men faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet har også en stor plass i mitt forsknings- og utviklingsarbeid. Karrierelæring, ungdommers karrierevalg, samt kjønnsperspektiver i karriereveiledning er også forskningstemaer jeg jobber med. Gjennom samarbeidet med forskere i VALA-nettverket forsker jeg nå på nordiske karriereveilederutdanninger og forsøker å utvikle utdanningen på HVL i tråd med våre forskningsresultater.

Hvordan begynte din forskerkarriere?

- Tja, svaret kommer an på hvilken definisjon av karriere du bruker. Er det å klatre oppover i karrierestigen, gjerne med spisse albuer, er jeg ikke med, for den er gått ut på dato. Er det derimot definisjonen som jeg legger fram for studentene mine første gang jeg møter dem, at karriere er sammenhengen mellom arbeidsroller og andre livsroller i et livsløpsperspektiv, balansen mellom betalt og ikke betalt arbeid, samt deltakelse i læring og utdanning - så er jeg med. Ut fra denne forståelsen begynte min forskerkarriere allerede da jeg gikk i barnehagen, gjorde forsøk og undersøkte samspillet mellom sand og rennende vann. Jeg rapporterte til min storebror.

Kan du trekke frem ett eller flere forskningsprosjekter som du jobber med nå?

- Det ene jeg vil nevne er knyttet til karriereveilederutdanninger i fire nordiske land, sammen med to skandinaviske kollegaer fra VALA. Vi undersøker i hvilken grad studieplanene gjenspeiler målet om at veilederne skal utøve «agency» og «advocacy» i sin praksis. Det andre prosjektet jeg vil trekke fram, er sammen med en kollega fra Auckland University of Technology, New Zealand. Vi ser på utvikling av profesjonell veilederidentitet gjennom «communities of practice».

Hvis du fikk frie tøyler, ubegrenset med midler og tid – hva ville du forsket på?

- Da ville jeg forsket på sammenhengen mellom utdanning og praksisutøvelse hos karriereveiledere. Studentene begynner hos oss med stort engasjement og nysgjerrighet, avslutter i ekstase over alt de har lært, men hva skjer så? Klarer de å bringe dette videre inn i deres praksis, på hvilken måte eller hvorfor ikke?

Jeg ville også ha etablert et karriereveiledernettverk med faglig samarbeid og læring i fokus. Det finnes ulike veiledernettverk fra før, men jeg har lyst til å prøve ut og se hva som skal til for at den profesjonelle dialogen kan bidra til læring og styrking av veilederens profesjonelle identitet, ikke bare bli en sosial aktivitet med litt fagprat attåt. Jeg tror det vil kunne hjelpe veilederne å stå i og utvikle sin praksis, og også gi grunnlag for videre utvikling av karriereveilederutdanningene hos oss.

Nettverkene ville jeg etablert her i Norge, gjerne også i Island og på Færøyene, siden jeg har arbeidet med karriereveilederutdanning i disse landene. Det betyr at jeg må ha en forskergruppe, noe som skulle være mulig å få til med ubegrensede midler. Jeg ville også involvert studenter i forskningsprosjektet.

I forskningsarbeidet ville jeg pendlet mellom HVL og Islands universitet, vært i Bergen når det regner og i Reykjavík når det er snøstorm. Slik er det å være en islandsk bergenser

Vi gratulerer!