Kjære alle studenter

Nå er det en uke siden alle campusene ved høgskulen ble fysisk stengt på grunn av korona-viruset. Denne uken har det vært jobbet kontinuerlig for å videreutvikle digitale løsninger for undervisning og eksamen på kortere og lengre sikt.

Dette har vært gjort i god dugnadsånd fagfolk imellom. Jeg håper alle har fulgt med i Canvas når det gjelder egne studier. 

Målet vårt er at alle skal bli ferdig med utdanningen sin innenfor normert tid selv om både undervisning og eksamensform og tidspunkt kan bli annerledes enn planlagt.

For dere som har praksisundervisning må vi finne alternative løsninger der det ikke er mulig å være i praksis. 

Det er en spesiell situasjon vi har nå. Studentlivet er et helt annet enn for vel en uke siden. Det er mindre sosial fysisk kontakt enn det vi er vant med. Samtidig så håper jeg at dere er kreative i hvordan dere fortsatt er i kontakt både faglig og sosialt. Disse tider har vist oss at digitale verktøy kan kompensere mye for annen kontakt.

Dersom dere ser nye kreative muligheter for undervisning, samvær og innovasjon ønsker jeg at dere videreformidler dette, enten til Studenttinget, din faglærer eller via innovasjonssiden HVL Skape.   

Det er ofte i krisetider at nye rom, muligheter og ideer skapes.

Vi vet ikke hvor lenge hverdagen blir på denne måten. Når vi først er i denne situasjonen så må vi hver og en av oss forholde oss til de regler og retningslinjer som kommer fra Folkehelseinstituttet.

Det er viktig at du holder deg oppdatert i Canvas og på vår informasjonsside på hvl.no slik at du får med deg de siste endringene som skjer.   

Bruk tiden dere ikke jobber faglig til å styrke dere både fysisk og psykisk - turer i skog og mark er et godt alternativ til treningsstudio. 

Bruk og noe av tiden til å tenke på andre som kanskje trenger omtanke eller praktisk hjelp. Noen er i karantene eller isolert og kan trenge deg innenfor de rammer som da gjelder.

Ta vare på hverandre og riktig god helg!