Lærte ministeren å filetere fisk

Torsdag besøkte vår nye forskningsminister Iselin Nybø campus Bergen. Turen gikk til kjøkkenet til mat og helse for å lære å filetere fisk. – Jeg skulle gjerne lært dette skikkelig selv, sa ministeren.

Forskningsministeren ville møte grunnskolelærerutdanningen for å snakke om hvordan en kan jobbe for at enda flere velger å søke seg til lærerutdanningen.

På kjøkkenet til mat og helse i Bergen gikk samtalen rundt dagens praktiske oppgave, som var å lære å filetere fisk. Mat og helse er et av fagene som lærere har minst fagkompetanse på idag. Kristina Istad og Nathalie Haatuft var to av studentene som fikk møte ministeren.

– Det var utrolig kjekt at forskningsministeren ville komme på besøk og se hvordan vi jobber praktisk med faget. Det er utrolig positivt for HVL at hun kommer på besøk og vil ha innspill fra oss, sier Haatuft.

Masterstudenter møtte ministeren

Ministeren fikk også møte studenter som har deltatt i prosjektet «Mestring mot master». Prosjektet har byttet forelesere ut med masterstudenter som veileder bachelorstudenter gjennom seminarform i mindre grupper. Et av målene med prosjektet har vært å øke studentenes egeninnsats gjennom mindre lærerstyrt undervisning.

Svært opptatt av rekruttering

Dekan Asle Holthe presenterte lærerutdanningen og forklarte hvor stor utdanningen er i nasjonal sammenheng. Han pekte også på de store endringene lærerutdanningen har vært igjennom parallelt med fusjonen, og også utfordringene en nå står overfor.

Ministeren lyttet interessert, og merket seg både innspillene fra HVL om behovet for flere stipendiatstillinger, og også utfordringene med rekruttering. Da besøket var over skulle ministeren gjerne sett at hun hadde hatt mer tid.

– Dette var et veldig spennende besøk, men alt for kort. Vi skulle hatt mer tid til å snakke om hvordan vi skal øke rekrutteringen til grunnskolelærerutdanningen.

Vil besøke flere campus

Iselin Nybø gav også uttrykk for at hun gjerne vil komme tilbake på besøk til HVL, og da ikke til Bergen, men til noen av de andre campusene.

– I dag ble det Bergen, men dette er bare starten. Jeg vil komme rundt på de andre campusene også i tur og orden, avsluttet ministeren.