Møt HVL på Arendalsuka

Også i år stiller HVL sterkt på Arendalsuka. Professor Kristin Linnerud og professor Margareta Lützhöft deltar i hver sin debatt om bærekraft og sikkerhet til havs.

Arendalsuka er en arena der aktører fra politikken, næringslivet og samfunnet møtes. Målet er å kjenne til hverandres aktivitet og ambisjoner, men også å skape nye nettverk og nye relasjoner.

- Som utdanningsinstitusjon er det viktig at HVL er tilstede på Arendalsuka, fordi vi ønsker å profilere våre utdanningstilbud og fordi vi vil være synlige i samfunnsdebatten, sier rektor Berit Rokne.

Tre aktuelle debatter

Også i år skjer det over 1000 arrangementet i løpet av Arendalsuka, som denne gangen blir fra 12. til 16. august.

HVL står som arrangør for to debatter. Professor i fornybar energi, Kristin Linnerud, skal delta i debatten «Politikere bør snakke mer ærlig om bærekraft»og professor i nautiske operasjoner, Margareta Lützhöft, skal delta i debatten «Sikkerhet til havs.»

- Arendalsuka gir oss en god anledning til å synliggjøre både forskningen vår, utdanningstilbudet vårt, og ambisjonen om å bli universitet. Det er viktig at samfunnet rundt oss forstår verdien av hvorfor HVL bør få universitetsstatus, blant annet i kraft av forskningskompetansen vi besitter, mener Rokne.

I tillegg til disse to debattene arrangerer Senter for omsorgsforskning Vest en egen debatt. I «Én lege på 70 sykehjemssenger» deltar professor Oddvar Førland og førsteamanuensis Tone Elin Mekki.

Andre arrangementer

Fra HVL skal et reisefølge på 15 personer være med til Arendal. Blant disse er rektor Berit Rokne, prorektor Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor Liv Reidun Grimstvedt og dekanene ved FIN, FØS og FLKI.

Berit Rokne skal også være med i panelet til debatten «Studentenes etterspørsel eller arbeidslivets behov?», sammen med blant andre rektor Svein Stølen fra UiO. Kristin Linnerud skal også, i kraft av å være forsker ved CICERO, delta på arrangementet «Stormen i vindkraftdebatten, hva vet vi og hvor vil vi?».

Også styremedlemmer ved HVL skal delta i arrangementer på Arendalsuka. Styremedlemmer Aina Berg og Hege Økland er blant disse.