Skal bygge opp nasjonalt forskningsmiljø på tjenesteforskning

Førsteamanuensis Anette Fagertun ved Senter for omsorgsforskning vest skal lede et av HVLs største forskningsprosjekter som skal forske på helse-, omsorgs- og velferdstjenestene i kommune-Norge.

Et av målene med forskningsprosjektet er å bygge opp et nasjonalt forskningsmiljø på tjenesteforskning ved HVL. 

Prosjektet er tildelt 32 millioner kroner: 24 millioner fra Norges Forskningsråd, HelseVel-programmet og 8 millioner er fra nasjonale partnere i prosjektet.

Denne uka er det oppstartsamling for prosjektet fra onsdag 12. februar til fredag 14. februar.

Todelt prosjekt

Forskningsprosjektet «The politics of a changing institutional ecology: coordinating and prioritizing healthcare and welfare services in the municipal landscape» skal forske komparativt på hvordan samhandling mellom tjenestene politiseres og aktualiseres både innad i kommunene, men også mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste.

Målet med forskningen er todelt:

  1. Bygge opp forskningsfeltet tjenesteforskning nasjonalt og ved HVL
  2. Skaffe ny kunnskap om tjenestesamhandling i, og mellom, helse, omsorg og velferdstjenestene

Hva fremmer og hemmer samhandling mellom tjenestene?

Den overordnede forskningstematikken er tjenestesamhandling.

Spørsmålene som forskerne skal undersøke nærmere kan oppsummeres som: Hva er det som fremmer og hemmer samhandling mellom tjenestene i kommunene, og mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten, og hva er det som former kommunenes prioriteringer?

Prosjektet har fire arbeidspakker:

  1. Politikk og arbeid i helse, velferds- og omsorgssektoren
  2. Formalisering av samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenestene og helseforetakene
  3. 'New public governance' – den uformelle sektoren: Hva kan frivillige organisasjoner gjøre? Frivillighet - potensiale i helsetjenestene.
  4. Kronisk syke i arbeidsmarkedet: Hvordan samhandling mellom tjenester kan tilrettelegge for deltagelse i arbeidslivet.

Viktig kunnskap også for utdanningene

Prosjektleder Anette Fagertun mener forskningsprosjektet er svært relevant for alle studenter som går på en av våre helse- eller sosialfagutdanninger.

– Alle profesjonene vi utdanner til skal ut i tjenestene - derfor er det viktig at vi forsker på tjenestene. Dersom kandidatene våre skal bli endringsagenter må de kunne stille kritiske spørsmål ved hvordan tjenestene er organisert og politisert, sier Fagertun.

Norske og internasjonale partnere

Nasjonale partnere er de fire sentrene for omsorgsforskning lokalisert ved henholdsvis UiT, Nord Universitet, NTNU og USN og NORCE Samfunn.

Internasjonale partnere er Aarhus Universitet, Midt Sverige Universitet, University of California San Fransisco og Netherlands Institute of Health Services Research.

Prosjektet har også to PhD stillinger med oppstart mai og august 2020.

Les også: