Studentene fikk bryne seg på ekte samfunnsutfordringer

Denne våren har studenter fra vidt forskjellige studieprogram utarbeidet forretningsplaner og forretningsideer både for Frelsesarmeen og for Bergen kommune.

Studenter fra ingeniørutdanningene, IT, sykepleie og ergoterapi kunne denne våren velge mellom ulike tverrfaglige prosjekter til sin semesteroppgave. Et av disse var bygget i Skottegaten i Bergen. Bygget eies av Frelsesarmeen og har stått tomt i en årrekke. Studentenes oppgave var å finne ut hva bygget nå bør brukes til.

- Vår gruppe valgte å lage en forretningsmodell med kafé og terapihunder i bygget. Hundene hadde skaffet kafeen kunder og gitt de ansatte ansvar. Slik hadde tidligere rusmisbrukere blitt sysselsatt og fått økt struktur i hverdagen, forteller byggingeniør-student Øyvind Nordgård.

Bystyret vedtok for kort tid siden at bygget skal være et aktivitetshus.

Blitt semesteroppgave

Gruppen har nå levert inn prosjektet som semesteroppgave. De vet ikke om Frelsesarmeen kommer til å gå for noen av ideene som har kommet fra studentene.  

- Noen grupper valgte hostel, andre barnehage, og mange foreslo kafé. Vi måtte tenke som en gründer i dette prosjektet, og ble styrket av at vi bestod både av byggingeniører og ergoterapeuter. Uten ergoterapistudentene hadde vi ikke kommet på ideen med hundene, forteller Herman Lyngvær.

Faget Teknologiledelse, økonomi og nyskaping samler studenter fra flere studieprogram og studieretninger. I faget skal studentene trenes på forretningsideer og forretningsplaner. De skal delta i og lede eksisterende virksomheter, bedriftsetablerings- og utviklingsprosjekter.

App for KOLS-pasienter

En annen studentgruppe fikk bryne seg på et helt annet prosjekt: Å utvikle en app som følger opp KOLS-pasienter i egne hjem. Appen har de kalt SOMAT.

- Utfordringen er at noen pasienter er for syke til å være hjemme, men for friske til å være innlagt. Derfor har Bergen kommune etablert en tredøgns legevakttjeneste, for å avlaste sykehuset. Velferdsteknologi er et stort område med mye potensiale, derfor valgte vi dette prosjektet, forteller IT-student Kristoffer Nome.

Gruppen, som består av ergoterapi-studenter og IT-studenter, har i oppgaven planlagt en app som KOLS-pasienter kan bruke til å måle sin egen helse. I tillegg har de utarbeidet en plan for hvordan pasientene kan kartlegge sin egen aktivitet.

- Det nye med denne appen er at aktivitet er en del av oppfølgingen. Vi vet at røykeslutt og å være i aktivitet er det viktigste pasienter med KOLS kan gjøre. Med denne typen avstandsoppfølging får de mer kontroll over egen helse, sier ergoterapistudent Siren Selvik.

Utfyller hverandre

Studentene forteller at KOLS-pasientene er en av pasientgruppene som får minst oppfølging hjemme. Med oppfølging hjemmefra følger helsepersonell med på registreringen, og man kan oppdage forverring av tilstanden i god tid.

- Her var Bergen kommune tenkt som vår kunde. Vi vet fra studier og rapporter at slik avstandsoppfølging gjør pasientene tryggere, sier Selvik.

Nome er glad for at de fikk jobbe tverrfaglig i prosjektet.

- Ergoterapeuter er eksperter i å finne løsninger, og hvordan de fungerer for deg, mens vi på IT er eksperter i utvikle løsninger. Dermed ble vi et godt team, sier han.

Verdi for samfunnsaktørene

Bjarte Nore, overlege ved Bergen legevakt, forteller at det har stor verdi for Bergen legevakt at studentene involveres som problemløsere. 

- Studenter viser engasjement, innsatsvilje og fantasi som åpner for nye behandlingsmuligheter. De har en evne til å se problemer med «nye øyne» og de ser  kanskje moderne løsningsmuligheter som vi konservative og ingrodde ikke har mulighet til å oppdage. SOMAT er et interessant prosjekt som har potensiale, sier han.

Se studentenes videopresentasjon her!