Tettere på Hordalandsbenken

- Dere er en fremoverlent og spennende høgskole med en viktig rolle i samfunnsutviklingen på Vestlandet. Slik oppsummerte benkeleder Ove Trellevik (H) dagens møte mellom ledelsen i HVL og Hordalandsbenken på campus Stord.

Hordaland har 16 plasser på Stortinget. I dag var åtte av politikerne på plass på campus Stord: Magne Rommetveit (Ap), Egil Knutsen (Ap), Ruth Grung (Ap), Ove Trellevik (H), Petter Frølich (H), Helge Andre Njåstad (FrP), Liv Kari Eskeland (H) og Kjersti Toppe (Sp). I tillegg møtte Stord-ordfører Gaute Epland (Ap).

I tre gode timer ble fortellingen om HVL delt og diskutert gjennom presentasjoner, omvisning og formelle og uformelle samtaler.

Tematikken spente fra: praksisprofessor, bruk av studieplasser, utviklingsavtalen, behov for stipendiatstillinger, det grønne skiftet, nybygg, campusutvikling, nye tverrfaglige utdanninger, hvordan møte arbeidslivets behov for livslang læring, heving av finansieringskategorier, samordning av utdanning, praksisnær forskning, rekruttering av studenter, universitetsambisjonen, kompetansebygging, fusjonsgevinster og fusjonsutfordringer.

SAMSNAKKING: Her ser vi en munter Petter Frølich (H) sammen med dagens vertskap; rektor Berit Rokne og prorektor for samhandling med nærregionsansvar for Stord/Haugesund, Liv Reidun Grimstvedt.

I ordskiftet kom det opp mange ting med ulik adresse:

- Det er et enormt behov for etter- og videreutdanning, og det blir bare sterkere og sterkere. Hvordan møter dere i HVL dette med livslang læring? Kan dere ta en posisjon på Vestlandet og nasjonalt ved å bruke ny pedagogikk og digitalisering, utfordret Ruth Grung (Ap).

- Innen det maritime gjør dere en kjempejobb. Kan dere løfte byggsektoren? Kan dere gjøre noe med idrett og helse? Ta et grep om dette og bli best, fortsatte en offensiv Grung.

- Min forventning er at dere er raske med å fange opp behov og endrer dere i takt med samfunnsutviklingen. Dere er tett på arbeidslivet og har slik jeg ser det svært gode forutsetninger for å lykkes, fulgte partifellle Egil Knutsen opp.

OPPTATT AV LÆRERUTDANNING: Rekruttering til Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn var ett av flere tema dekan Asle Holthe fikk løftet opp og diskutert med  Liv Kari Eskeland (H).


- Vi kommer til å mangle mange lærere og sjukepleiere fremover. Her har HVL en viktig rolle. Profesjonsutdanningene er viktige, kommenterte Kjersti Toppe (Sp).

- Dere må fortsette det gode arbeidet som vi ser og hører fra fusjonen. Energi og miljø blir veldig viktig. Dere tar utfordringene på alvor og bereder grunnen for morgendagens arbeidsplasser og dere er klare for å utdanne morgendagens ingeniører. Dette er veldig lovende, mente Liv Kari Eskeland (H).

LYTTER: HVL-dekanene Geir Anton Johansen, Randi Skår og Anne Robbestad fikk presentert muligheter og utfordringer for Ruth Grung (Ap).


PÅ HJEMMEBANE: Sunnhordlandspolitikerne Liv Kari Eskeland (H) og Magne Rommetveit (Ap) var i dag hjemme på campus Stord. – Det er svært viktig å få en samlet presentasjon av hele HVL. Da ser vi sammenhenger og får besvart det vi lurer på. Dette var veldig bra, sa Magne Rommetveit. Han var særlig opptatt av lærerutdanning og hvordan HVL og Vestlandet vinner frem innen forskning. Liv Kari Eskeland fulgte opp: - Vi møter en høgskole med stor entusiasme. Det er kjekt. For oss på benken er det veldig viktig at dere fortsetter linjen med å være tett på regionene. Dere må være praksisnære, og huske å holde oss godt orienterte.


LØFTA FRAM KUNSTFAGA: Liv Kari Eskeland (H) slo et slag for kunstfagene i lærerutdanningene. Disse fagene må styrkes, poengterte hun. Her får Eskeland og Ruth Grung en innføring i potettrykk av to lærerstudenter.

BLE OPPDATERT: - Dette var et godt møte. Jeg kjenner deler av høgskolen godt fra før, men dette ga meg en god oppdatering. Dere må fortsette å ha den tette koplingen til arbeidslivet rundt dere. Det er styrken deres, sa Helge Andre Njåstad (FrP). Her i god prat med direktør for økonomi og arealforvaltning i HVL, Helge Skugstad.

Den siste tiden har det vært flere møter mellom ledelsen i HVL og det politiske apparatet i landet. Stortingsbenker, departement, beslutningstakere og forskningsminister har alle fått fersk input om og fra HVL.