To ferske professorer

Vi har fått to nye professoropprykk ved HVL, og vi gratulerer Jill Merethe Loga og Ole Andreas Brekke.

Jill Merethe Loga 

Jill Merethe Loga ved Institutt for økonomi og administrasjon i Bergen har fått opprykk til professor i organisasjon og ledelse.

Portrettbilde Jill Merethe Loga

Hva forsker du på?

– Jeg har vært tilknyttet et forskningssenter kalt «Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor» siden 2008, og har i årenes løp forsket på flere temaer som gjelder sivilsamfunnet. De senere år har jeg forsket på temaer som sosialt entreprenørskap, bedrifters samfunnsansvar og offentlig innovasjon. Jeg deltar også i samarbeidsprosjekter med forskerkollegaer ved andre institusjoner, og jobber for tiden med ulike bokprosjekter. 

Hvilken forskningsgruppe tilhører du?

– Jeg er tilknyttet en ny forskningsgruppe som foreløpig har det lange navnet «Organisasjon, ledelse, bærekraft, innovasjon, entreprenørskap og digitalisering» ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. 

Hvis du fikk frie tøyler, ubegrenset med midler og tid – hva ville du ha forsket på da?

– Et drømmeprosjekt ville handlet om velferdsstatens utvikling på den ene eller andre måten. Jeg liker meg innen såkalt historisk og komparativ institusjonalisme, så prosjektet kunne gjerne hatt en historisk modul for eksempel om filantropiens rolle før og nå, og samarbeid mellom offentlige og private aktører i tjenesteutvikling. Jeg inspireres også mye i samarbeid med skandinaviske kollegaer og diskusjoner om likheter og forskjeller i utviklingstrekk i nabolandene. Drømmeprosjektet ville også omfattet sammenligninger med land med noen andre verdiorienteringer. 

Ole Andreas Brekke


Ole Andreas Brekke ved Institutt for økonomi og administrasjon i Bergen har fått opprykk til professor i organisasjon og ledelse.

Portrettbilde Ole Andreas Brekke.

Hva forsker du på?

– Jeg har mange år bak meg som oppdragsforsker, og har forsket på alt fra samfunnsteori, bioteknologi, kulturpolitikk, organisering av høyere utdanning til energipolitikk. I de siste årene har jeg jobbet mest på problemstillinger knyttet til det grønne skiftet, og er nå engasjert i et prosjekt om elektrifiseringen av fergetransport i Norge.

Hvilken forskningsgruppe tilhører du?

– Jeg er med i det strategiske forskningsprogrammet «Organisasjon, ledelse, bærekraft, innovasjon, entreprenørskap og digitalisering» ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (FØS), og deltar i forskningsgruppen for grønn innovasjon i RESINNREG-satsingen. RESINNREG er det nye ph.d.-studiet «Ansvarlig innovasjon og regional utvikling» som FØS er vertsfakultet for.

Hvis du fikk frie tøyler, ubegrenset med midler og tid – hva ville du forsket på da?

– Da ville jeg nok gjort som min kanskje største faglige helt, sosiologen Niklas Luhmann. Da han ble engasjert som professor ved Bielefeld-universitetet i 1968 fikk han spørsmålet: Hva er ditt forskningsprosjekt? Svaret hans var kort: «Teori om samfunnet. Løpetid 30 år. Kostnader: Ingen». I 1998, ganske nøyaktig 30 år senere, kom sluttrapporten fra prosjektet i form av tobindsverket «Die Gesellschaft der Gesellschaft» på drøyt 1100 sider. Det hører med til historien at Luhmann ble syk og døde like etter boka var ferdigstilt.

Vi gratulerer de nyslåtte professorene!