Utviklingsminister Dag Inge Ulstein holdt foredrag for lærerstudentene

350 lærerstudenter deltok på Bærekraftsdagene, og fikk høre spennende foredrag fra blant andre FN-sambandet, utviklingsministeren og klimadirektøren i Vestland fylkeskommune.

Forrige uke deltok om lag 350 lærerstudenter fra Bergen, Stord og Sogndal på det digitale arrangementet Bærekraftsdagene. I komiteen satt Erlend Eidsvik, Silje Folkedal, Hein Berdinesen, Merete Sortland og Tom Sverre Tomren.

På programmet stod blant annet foredrag av klimadirektør i Vestland fylkeskommune, Sølve Sondbø, om bærekraft i fylkeskommunen, og foredrag om verktøy og metoder fra FN-sambandet med Kai Grieg. HVLs egne Kjellrun Hiis Hauge, Nina Goga, Vibeke Vågenes, Harald Grøteide og Irene Tollefsen foreleste også i tillegg til de fem fra komiteen.

– Jeg tror det ble bra, selv om vi måtte kjøre hele opplegget digitalt. Tilbakemeldingen fra studentene var gode. Jeg synes samtlige innlegg var spennende og aktuelle, sier førsteamanuensis Tom Sverre Tomren ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag. Han er også leder av Nasjonalt forskernettverk for Bærekraft og utdanning (NABU).

Bærekraft i ny læreplan

Den nye læreplanen i skolen har bærekraft som tverrgående tema. I tillegg er bærekraft sentralt i HVL-strategien. Derfor ble det naturlig å arrangere et slikt seminar:

– Omstillingen til et bærekraftig samfunn er på mange måter den viktigste oppgaven det globale fellesskapet står overfor. Utdanning er sentralt hvis vi skal lykkes med omstillingen. Alle kommende lærere må ha god kompetanse på feltet «bærekraft og utdanning». For meg er dette noe at det aller viktigste vi driver med i lærerutdanningen, sier Tomren.

Pandemien får store konsekvenser for fattige

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein holdt innlegg for studentene om verdensutfordringene i lys av pandemien og pandemitiltakene.

– Utviklingsland som ikke har samme krisepakke som Norge opplever nå store konsekvenser på grunn av pandemien. Mødredødeligheten har økt fordi kvinner har mindre tilgang til helseklinikker. Svært mange kan dø av sult de neste månedene fordi matsikkerheten er sterkt svekket.  Den internasjonale solidariteten blir enda viktigere, sa utviklingsministeren.

Ministeren sa videre at pandemien står i fare for å sette klimakampen i skyggen. Han ble også utfordret av en student på hvordan sikre at veksten i u-land ikke forverrer den globale oppvarmingen.

– Det er de mest sårbare menneskene i verden som får merke den globale oppvarmingen først. Samtidig med at de fattige må løftes ut av fattigdom, så må forbruket i rike land ned. Er vi villige til å legge om livsstilen? Den veksten tåler ikke kloden. Mens veksten som nå skjer i flere u-land må være på fornybare premisser. Dette er en problemstilling som jeg håper at dere tar med til deres elever, sa ministeren.

Fikk skryt av ministeren

– Dag Inge Ulstein var godt og aktuell. Det betyr mye å få førstehåndsfortellinger og vurderinger av hvorfor bærekraft er et viktig tema for alle nå. Det betyr mye for oss at statsråder bruker tid og deltar i direkte møter med studentene, sier Tomren.

Det virker også som at utviklingsministeren var fornøyd. På Facebook kommenterte statsråden:

«Takk Tom Sverre. Virkelig stas å være innom Høgskulen på Vestlandet, og treffe lærerstudentene deres! HVL leder virkelig an når det gjelder å sette Bærekraft på timeplanen, og bygge det enda sterkere inn i DNA-et til neste generasjon Vestlendinger.»