Videreutdanning for lærere

HVL tilbyr nærmere 40 videreutdanninger for lærere i skole og barnehage, i forbindelse med satsingene «Kompetanse for kvalitet», «Kompetanse for framtidas barnehage» og «Lærerspesialist». Nå kan du søke!

Studiene er for grunnskole- og barnehagelærere som ønsker spesialisering av sin fagkompetanse, og er tilrettelagt for å kunne studere ved siden av jobb.

– HVL tilbyr samlet sett flest kurs innen disse ordningene, dermed har vi også stor variasjon i fagtilbudet, forteller studieprogramansvarlig Osvald Lykkebø.

Studiene går på deltid, med nettbasert undervisning og maksimalt tre samlinger. Syv av studiene innen «kompetanse for kvalitet» er fullt ut nettbaserte.

Om tilbudet

Kompetanse for kvalitet er en ordning for lærere som trenger studiepoeng for fortsatt å undervise i et fag etter de nye kravene. HVL har 31 tilbud i denne ordningen.

– Nytt av året er Kroppsøving 1–7. I tillegg er musikk tilbake, og vi har fått inn Tegnspråk 2 etter flere omganger med Tegnspråk 1, forteller Lykkebø.

I Kompetanse for kvalitet kan du velge mellom å søke stipend- eller vikarordning.

Kompetanse for framtidas barnehage er en ordning for å gi økt kompetanse i barnehagen, i tråd med ny rammeplan.

– Ordningen gir deg lønn under utdanning, og er beregnet på dem som allerede er utdannet barnehage- eller førskolelærer, sier Lykkebø.

HVL har tre temaområder i studietilbudet: Læringsmiljø og pedagogisk ledelse, veiledning for praksislærere (på masternivå), og språkutvikling og språklæring.

Lærerspesialist er studier som ligger på masternivå. Målgruppen for utdanningen er lærere som har 60 studiepoeng og minst tre års undervisningspraksis i faget eller fagområdet.

– HVL har to slike studier, vi ett i kroppsøving, og ett innen profesjonsfaglig digital kompetanse, forteller Lykkebø.

Søknadsfrist 1. mars

Får du tildelt plass på disse studiene, får du også dekket kostnadene gjennom den enkelte ordningen.

– Ordningen er nasjonale, og deltakerne kommer fra hele landet. For øyeblikket har HVL rundt 1350 studenter innen disse ordningene, foreller Lykkebø.

Les mer om ordningene og se hele studietilbudet:

Søknadsfristen er 1. mars. Du søker direkte til Utdanningsdirektoratet. Husk å avklare med rektor eller styrer før du søker.

Ansatte i skoler og barnehager kan også ta andre utdanninger ved HVL: