Ways of seeing vises på HVL

Festspillene i Bergen setter opp det kontroversielle teaterstykket Ways of seeing. Stykket skal spilles fra høgskolens sal Mimes Brønn på campus Kronstad.

Stykket er kontroversielt og har fått mye medieoppmerksomhet i vinter. Flere medier omtaler nyheten om at stykket settes opp av Festspillene, og du kan lese mer i intervjuet med Festspilldirektøren på nrk.no

Ble kontaktet av festspilldirektøren

Rektor Berit Rokne bekrefter at hun har blitt kontaktet av Festspillene og sagt ja til å stille salen Mimes Brønn til disposisjon for stykket.

– Hva er grunnen til at du sa ja til å la dette stykket vises fram ved Høgskulen på Vestlandet?

– Vi stiller lokalene våre til disposisjon for ytringsfriheten. Vi er en akademisk institusjon, og vår oppgave som forsknings- og utdanningsinstitusjon er å gi rom for kritiske tanker og refleksjoner. Derfor var det naturlig for meg å si ja da festspilldirektøren kontaktet meg, sier Rokne.

Forestillingen vises torsdag 30. mai, Kristi Himmelfartsdag, fra Mimes Brønn i Bergen.

Om forestillingen

På Festspillene sine egne nettsider beskrives forestillingen som en reise gjennom maktens rotsystemer, i søken etter sammenhengene mellom overvåking, rasisme og frykt. Du kan lese mer om forestillingen på Festspillenes egne nettsider