Læremiddel for grunnskulen

Tilgang til elektroniske/digitale læremiddel for studentar

Lærerstudentar skal nytta læremiddel i praksis for å førebu undervisning i praksis.

  • Stord har ei læremiddelsamling i 2. etasje i biblioteket.
  • Sogndal har ei læremiddelsamling i døgnopen sone i biblioteket.
  • Bergen har ei læremiddelsamling i biblioteket på Kronstad.

Dei fleste verka har tilhøyrande elektroniske/digitale ressurser. Studentane har tilgang til mykje, men ikkje alt. Alle forlaga kan åpne for prøvetilgang om skulane de skal ha praksis ved ikkje har nok tilgangar.

Gyldendal

Gyldendal gir ut Agora, Safari, Salaby, Vivo, Gaia, Multi, Explore, Maximum, Nye kontekst, Searching og Horisontar.

Du har tilgang til Gyldendals digitale læremiddel via Feide-pålogging (ditt HVL-brukarnamn og -passord).

Til det nettbaserte læremiddelet Salaby kan du få gratis prøvetilgang i 14 dager:

Fagbokforlaget

Fagbokforlaget gir ut Ordriket, First choice, Saga, Inn i livet, og A new Scoop.

Nettressurser:

Cappelen Damm

Cappelen Damm gir ut Kaleido, Ord for alt, Globus, Vi i verden, Monitor, Radius, Stairs, MusikkisuM, På norsk, Faktor, Nye mega, Voices in time, Tempo, RLE-boka, Makt og menneske, Natur og univers, Trigger og Mylder.

Nettressurser fra Cappelen Damm Undervisning. (Feidepålogging via praksisskolene/-kommunene.)

Aschehoug

Aschehoug gir ut Zeppelin, Cumulus, Matemagisk, Doors, Tritonus, Key english, New flight, Fabel, Matriks, Midgard, Tellus, Yggdrasil.

Aschehougs nettressurser.