Digital rettleiing

Biblioteket er klar til å hjelpe deg. Du møter oss på drop-in-rettleiing. Vi har òg Skrivehalvtimen der du bestiller tid. Begge tilboda er éin-til-éin-rettleiing i Zoom.

Drop-in-rettleiing frå biblioteket

NB! Tenesta er steng for sommaren, men opnar igjen til hausten!

Me svarar på spørsmål om referansar, søking og akademisk skriving. Det er fleire bibliotekarar på jobb, og du får snakke med oss enkeltvis. I Zoom brukar vi venterom om det er stor pågang.

NB! Dersom problem med tilgang via nettlenka, kan du installere Zoom på PC-en og opne møtet via appen.

veiledning.jpg

30 minutter rettleiing frå Skrivehalvtimen

Få råd om skriving om du er, eller skal, i gang med eit skrivearbeid. Skrivesenteret HVL rettleiar via Zoom for alle studentar på alle HVLs studiestader.

NB! Tenesta er steng for sommaren, men opnar igjen til hausten!

Du møter skriverettleiarane og masterstudentane Inger Marie Vik og Guro Trommestad.

Guro-287x200.jpg

Les meir om Skrivehalvtimen.