Forhandlinger om tilgang til vitenskapelige artikler (Oppdatert 15. mars)

HVL har avtale om tilgang til vitenskapelig litteratur med flere akademiske forlag. Unit forhandler nå avtalene med SpringerNature og Taylor & Francis. Avtalen med Wiley er klar og tilgangen fortsetter. Forhandlingen med Elsevier (ScienceDirect) er avsluttet og det er ikke kommet til enighet. Vi mister dermed tilgangen til Elsevier (ScienceDirect).

Forhandlingene fortsetter i mars og Unit opplyser at de ikke har fått indikasjoner på at tilgangen vil stenges så lenge forhandlingene pågår, men at dette kan endres raskt. I verste fall mister ansatte og studenter tilgang til de fleste vitenskapelige tidsskriftartikler fra disse forlagene. Dette gjelder fullteksttilgang til artikler, tilgang til abstracts og søkemuligheter vil være som før.

Tilgang

  • SpringerNature: Forhandlingar pågår. Tilgang blir opprettholdt fram til 15. april.
  • Taylor & Francis: Forhandlingar pågår. Tilgang på ubestemt tid.
  • Wiley: Avtalen er klar. Tilgangen fortsetter. Les pressemelding.
  • Elsevier (ScienceDirect): Avtalen blir ikke forlenget. Les pressemelding. 
  • Tidsskrifter i Medical Collection fra Taylor & Francis mistet vi tilgang til ved utgangen av januar. Dette var en egen avtale gjennom Helsebiblioteket som opphørte 31.12.2018 og omfattes ikke av Units framforhandlede "grace access". Dersom Unit kommer til enighet med Taylor & Francis vil Medical Collection inngå i HVLs tidsskriftportefølje for 2019.

Hva må du gjøre?

Last ned aktuelle artikler før tilgangen forsvinner (se når det kan skje under "Tilgang"). Spesielt om du arbeider med oppgaver, litteraturgjennomganger eller større søk.

Pensum: Last ned artikler for ditt emne fra denne liste (oppdatert 15. mars):

Biblioteket arbeider med å legge til rette for alternative måter å skaffe tilgang til artikler på. Det vil fortsatt være mulig å bestille kopier av artikler fra biblioteket via fjernlån. 

Bakgrunn

Noen av avtalene våre er konsortieavtaler forhandlet via Unit. Dagens avtaler mellom Unit og Taylor & Francis, Wiley, Elsevier (ScienceDirect) og SpringerNature utgår alle 31.12.18.

Avtalene forhandles med fokus på nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, som slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Målet er å få på plass bærekraftige avtaler.

Forhandlingene med forlagene viser i varierende grad bevegelse mot åpen tilgang, og alle avtalene vil ikke være på plass innen 2019. HVL, i likhet med andre fag- og forskningsbibliotek, står dermed i fare for å miste tilgang til tidsskrift fra en eller flere av disse utgiverne.

Nyttig informasjon

Universitetsbiblioteket ved NTNU har laget en informativ oversikt over hvordan finne (åpent) tilgjengelige artikler.

UiT har publisert en nyttig ressurs, Tidsskriftavtaler 2019, med informasjon om avtaler som kan opphøre ved nyttår, hvilke konsekvenser det kan få for institusjonene og alternative løsninger for tilgang.