Tilgang til vitenskapelige artikler kan forsvinne (Oppdatert 21. januar)

HVL har avtale om tilgang til vitenskapelig litteratur med flere akademiske forlag. Nå forhandles avtalene med Elsevier (ScienceDirect), SpringerNature, Taylor & Francis og Wiley. Så langt er de ikke kommet til enighet om nye avtaler for 2019. I verste fall mister ansatte og studenter tilgang til de fleste vitenskapelige tidsskriftartikler fra disse forlagene.

Hva skjer?

Noen av avtalene våre er konsortieavtaler forhandlet via Unit. Dagens avtaler mellom Unit og Taylor & Francis, Wiley, Elsevier (ScienceDirect) og SpringerNature utgår alle 31.12.18.

Avtalene forhandles med fokus på nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, som slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Målet er å få på plass bærekraftige avtaler.

Forhandlingene med forlagene viser i varierende grad bevegelse mot åpen tilgang, og alle avtalene vil ikke være på plass innen 2019. HVL, i likhet med andre fag- og forskningsbibliotek, står dermed i fare for å miste tilgang til tidsskrift fra en eller flere av disse utgiverne.

Tilgang

Unit har bedt om at forlagene opprettholder tilgangene der forhandlingene kan gå på overtid, såkalt «grace access».

  • Elsevier (ScienceDirect), SpringerNatureTaylor & Francis og Wiley har innvilget grace access ut januar 2019. Fra 1. februar kan vi dermed miste tilgangen.
  • Tidsskrifter i Medical Collection fra Taylor & Francis vil forsvinne før utgangen av januar. Dette var en egen avtale gjennom Helsebiblioteket som opphørte 31.12.2018 og omfattes ikke av Units framforhandlede "grace access". Dersom Unit kommer til enighet med Taylor & Francis vil Medical Collection inngå i HVLs tidsskriftportefølje for 2019.

Hva må du gjøre?

Last ned aktuelle artikler før tilgangen forsvinner (se når det kan skje under "Tilgang"). Spesielt om du arbeider med oppgaver, litteraturgjennomganger eller større søk.

Pensum: Last ned artikler for ditt emne fra disse lister (oppdatert 21. januar):

Biblioteket arbeider med å legge til rette for alternative måter å skaffe tilgang til artikler på. Det vil fortsatt være mulig å bestille kopier av artikler fra biblioteket via fjernlån. 

Nyttig informasjon

Universitetsbiblioteket ved NTNU har laget en informativ oversikt over hvordan finne (åpent) tilgjengelige artikler.

UiT har publisert en nyttig ressurs, Tidsskriftavtaler 2019, med informasjon om avtaler som kan opphøre ved nyttår, hvilke konsekvenser det kan få for institusjonene og alternative løsninger for tilgang.