Opningstid på biblioteket

Opningstid ditt campus

Biblioteket Bergen

Bergen

Bemanna
Måndag-fredag: kl. 10.00-19.00

Endring frå 10. november:
Grunna smittesituasjonen i Bergen er biblioteket berre ope for HVL-studentar og HVL-tilsette. Studentar og tilsette må ha tilgangskort for å koma inn på campus.

Vil du levere tilbake bøker, står det innleveringsboksar både utanfor biblioteket og utanfor hovudinngangen (Inngang A).

Betent av studentassistentar frå kl. 15.00 måndag-fredag.

Møllendalsveien

Møllendalsveien er lagt ned frå somaren 2020. Lånerar ved Møllendalsveien er gjort om til lånerar ved campus Kronstad. Samlinga er flytta til Kronstad.

Biblioteket Førde

Bemanna
Måndag-fredag: 08.30-15.00

Studentar og tilsette har tilgang til biblioteket med kort i desse tidene:
Kvardagar: kl. 07.30-20.00
Laurdagar: kl. 10.00-18.00

Biblioteket Haugesund

Bemanna
Måndag-torsdag: kl. 08.00-18.00
Fredag: kl. 08.00-15.00

Betent av studentassistentar frå kl. 15.00 måndag-torsdag.

Ver merksam på at du treng nøkkelkort utanfor campus si opningstid, sjølv om biblioteket er bemanna. Sjå oppdaterte opningstider for høgskulebygga.

Studentar og tilsette har tilgang til biblioteket med kort i desse tidene:
Kvardagar: kl. 07.30-20.00
Laurdagar: kl. 10.00-18.00

Biblioteket Sogndal

Bemanna
Måndag-torsdag: kl. 08.00-20.00
Fredag: kl. 08.00-18.00
Laurdag: kl. 12.00-16.00

Betent av studentassistentar frå kl. 15.30 måndag-fredag og laurdagar.

Ver merksam på at du treng nøkkelkort utanfor campus si opningstid, sjølv om biblioteket er bemanna. Sjå oppdaterte opningstider for høgskulebygga.

Studentar og tilsette har tilgang til døgnopen sone med kort i desse tidene:
Kvardagar: kl. 07.30-20.00
Laurdagar: kl. 10.00-18.00

Biblioteket Stord

Bemanna
Måndag-fredag: kl. 08.00-15.00

Ver merksam på at du treng nøkkelkort utanfor campus si opningstid, sjølv om biblioteket er bemanna. Sjå oppdaterte opningstider for høgskulebygga.

Studentar og tilsette har tilgang til biblioteket med kort i desse tidene:
Kvardagar: kl. 07.30-20.00
Laurdagar: kl. 10.00-18.00

Kontakt biblioteket

 

Digitale tenester

Grunna smittvernsomsyn vil biblioteket si rettleiing fortrinnsvis vere digital dette semesteret. Les meir om biblioteket sine koronatiltak og utvida digitale tilbod.