Opningstider på biblioteket

Opningstid ditt campus

Biblioteket Bergen

Sommaren 2021

Campus blir stengt for studentar frå laurdag 19. juni til måndag 9. august, men biblioteket er tilgjengeleg på e-post og telefon, og tilbyr ein bestill-og-hent teneste i opningstida vår. I opningstida er det også mogleg å returnera bøker og anna materiale i innleveringskassa ved inngang A.

Måndag 21. juni-fredag 2. juli: kl. 10.00-14.00
Måndag 5. juli-fredag 30. juli: Stengt
Måndag 2. august-fredag 6. august: kl. 10.00-14.00
Måndag 9. august-fredag 20. august: kl. 09.00-15.00

Ordinær opningstid

Måndag-fredag: kl. 10.00-19.00

Betent av studentassistentar frå kl. 15.00 måndag-fredag.

 

Biblioteket Førde

Sommaren 2021

Campus blir stengt for studentar frå laurdag 19. juni til måndag 9. august, men biblioteket er tilgjengeleg på e-post og telefon, og tilbyr ein bestill-og-hent teneste i opningstida vår. I opningstida er det også mogleg å returnera bøker og anna materiale i innleveringskassa ved hovedinngangen.

Måndag 21. juni-fredag 2. juli: kl. 10.00-14.00
Måndag 5. juli-fredag 30. juli: Stengt
Måndag 2. august-fredag 6. august: kl. 10.00-14.00
Måndag 9. august-fredag 20. august: kl. 09.00-15.00

Ordinær opningstid

Måndag-fredag: 08.30-15.00

Tilbake til ordinær opningstid frå måndag 23. august.

 

Biblioteket Haugesund

Sommaren 2021

Campus blir stengt for studentar frå laurdag 19. juni til måndag 9. august, men biblioteket er tilgjengeleg på e-post og telefon, og tilbyr ein bestill-og-hent teneste i opningstida vår. I opningstida er det også mogleg å returnera bøker og anna materiale i innleveringskassa ved hovedinngangen.

Måndag 21. juni-fredag 2. juli: kl. 10.00-14.00
Måndag 5. juli-fredag 30. juli: Stengt
Måndag 2. august-fredag 6. august: kl. 10.00-14.00
Måndag 9. august-fredag 20. august: kl. 09.00-15.00

Tilbake til ordinær opningstid frå måndag 23. august.

Ordinær opningstid

Måndag-torsdag: kl. 08.00-18.00
Fredag: kl. 08.00-15.00

 

Biblioteket Sogndal

Sommaren 2021

Campus blir stengt for studentar frå laurdag 19. juni til måndag 9. august, men biblioteket er tilgjengeleg på e-post og telefon, og tilbyr ein bestill-og-hent teneste i opningstida vår. I opningstida er det også mogleg å returnera bøker og anna materiale i innleveringskassa ved inngangen til kantina.

Måndag 21. juni-fredag 2. juli: kl. 10.00-14.00
Måndag 5. juli-fredag 30. juli: Stengt
Måndag 2. august-fredag 6. august: kl. 10.00-14.00
Måndag 9. august-fredag 20. august: kl. 09.00-15.00

Tilbake til ordinær opningstid frå måndag 23. august.

Ordinær opningstid

Måndag-torsdag: kl. 08.00-20.00
Fredag: kl. 08.00-18.00
Laurdag: kl. 12.00-16.00

Biblioteket Stord

Sommaren 2021

Campus blir stengt for studentar frå laurdag 19. juni til måndag 9. august, men biblioteket er tilgjengeleg på e-post og telefon, og tilbyr ein bestill-og-hent teneste i opningstida vår. I opningstida er det også mogleg å returnera bøker og anna materiale i innleveringskassa ved inngang C (mellom kantinen og biblioteket).

Måndag 21. juni-fredag 2. juli: 10.00-14.00
Måndag 5. juli-fredag 30. juli: Stengt
Måndag 2. august-fredag 6. august: 10.00-14.00
Måndag 9. august-fredag 20. august: 9.00-15.00

Tilbake til ordinær opningstid frå måndag 23. august.

Ordinær opningstid

Måndag-fredag: kl. 08.00-15.00

 

 

Kontakt biblioteket