Skrive og referere

Eit mål med høgare utdanning er at du skal bli kritisk og reflektert, og dette er noko du særleg demonstrerer gjennom skriving.

Referanseverktøy

Program som hjelper deg å halde orden på referansane dine og genererer ferdig formaterte litteraturlister for deg. Biblioteket tilbyr kurs og brukarstøtte i Zotero og EndNote. Vi tilrår Zotero for studentar og tilsette som skal skrive kortare tekster som enkeltartiklar og bacheloroppgåver:

Språk og formelle krav

Forskingsetikk og personvern

Prosjekt som fell inn under helseforskingslova eller personopplysningslova skal følge HVLs retningslinjer for sikker oppbevaring av persondata.


Spørsmål?

Biblioteket svarar deg på spørsmål om skriving og referering

Kontakt oss for hjelp