Skrive og referere

Eit mål med høgare utdanning er at du skal bli kritisk og reflektert, og dette er noko du særleg demonstrerer gjennom skriving.

Referanseverktøy

Program som hjelper deg å halde orden på referansane dine og genererer ferdig formaterte litteraturlister for deg:

Språk og formelle krav:


Spørsmål?

Biblioteket svarar deg på spørsmål om skriving og referering

Kontakt oss for hjelp