Skrive og referere

I høgare utdanning er det bestemte reglar for korleis teksten i ei oppgåve skal vere utforma. Det er krav om presis språkbruk, kritisk haldning i val av informasjonskjelder og korrekt tilvising til kjeldene som er brukt.