Bruk av bilder

Korte utdrag av musikkverk og radio- og TV-programmer går innunder den vanlige sitatretten. Derimot må figurer, fotografier og annen kunst som oftest gjengis i sin helhet. Dermed må tillatelse innhentes fra den som har opphavsretten.

Betingelsen for bruk av bilder er også at gjengivelsen skjer i tilslutning til teksten (Åndsverksloven, § 37). Det vil si at det må være en sammenheng mellom tekst og bilde. Man kan ikke gjengi et verk (fotografi, kunstverk) som dekorasjon eller som omslagsbilde – det vil ikke være i tilslutning til teksten.

Image Quest

HVL har lisens til bildedatabasen Image Quest, kor alle bileta er rettighetsklarerte og fritt kan brukas i studentoppgvåer. Hugs at du likevel alltid må henvisa til kjelda! I Image Quest har kvart bilete informasjon om kjelda og ferdig utforma referanse m.a. i APA.

Opprett egen konto om du vil spara bilete utan å lasta ned. Quick tour gir deg ein kort gjennomgang av databasen.

Andre stader å finne bilete

Du kan òg finne bilete til fri bruk via Creative Commons Search, eller søk i Google på "Bilder uten copyright".