EndNote kurstilbod

EndNote online tilrås bachelorstudentar, og EndNote desktop tilrås masterstudentar og stipendiatar/tilsette.

Bergen ▼ Førde ▼ Haugesund ▼ Sogndal ▼ Stord ▼

Bergen

Biblioteket held gruppevise kurs på førespurnad frå faglærar. Ta kontakt med ditt studiestadsbibliotek:

Kronstad: Kjetil Sletteland
Møllendalsveien: Gro Harriet Instebø

Førde

Biblioteket held gruppevise kurs på førespurnad frå faglærarar. Studentar tek kontakt med sin faglærar. Faglærar kontaktar biblioteket ved Nora Lile.

Haugesund

Biblioteket held gruppevise kurs på førespurnad frå faglærar. Studentar tek kontakt med sin faglærar. Faglærar kontaktar biblioteket ved Irene Waage.

Sogndal

Biblioteket held gruppevise kurs på førespurnad frå faglærarar. Studentar tek kontakt med sin faglærar. Faglærar kontaktar biblioteket ved Lise Vik-Haugen eller Toril Engesæter.

Du kan også få hjelp med EndNote på «Studieverkstaden» ved Biblioteket Sogndal.

Stord

Biblioteket held gruppevise kurs på førespurnad frå faglærar. Studentar tek kontakt med sin faglærar. Faglærar kontaktar biblioteket ved Lillan Olsen eller Mai Linn Bolkan Eidet.


EndNote-brukerstøtte
Har du spørsmål?