Kurs og undervisning

Biblioteket held kurs både som del av undervisninga ved HVL og som drop in-kurs.

Undervisning og rettleiing er ein viktig del av biblioteket sine tenester.

Våre kurs blir fortløpande annonsert i HVL-kalenderen på biblioteket si startside.

Ta kontakt dersom spørsmål.