Søkeakutten

Er du helse- eller sosialfagstudent og treng hjelp til litteratursøk? Slit du med sitering eller EndNote?

For bachelorstudentar i helse- og sosialfag i Bergen har biblioteket ein eigen rettleiingsskranke kalla Søkeakutten.

Helsefagstudentar på Stord, i Haugesund og i Førde vil få hjelp i den vanlege bibliotekskranken.

Kronstad

Måndag og onsdag: 12.00 - 15.00

Du finn oss på den vesle mesaninen i biblioteket.

Velkommen innom!