Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag

Preparatory Course, autumn 2020