Enkeltemneopptak: Datateknologi

Emner tilhørende ph.d.-programmene er primært for kandidater som er tatt opp på disse programmene, men vil også være åpne for andre søkere.

Søk studieplass

Søknadsfrist

Søknadsfrist for opptak til emner som tilbys i vårsemesteret 2019 er 1. desember. For fag i høstsemesteret, er fristen 15. mai.

Opptakskrav

Opptakskrav er femårig masterutdanning eller tilsvarende innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi eller felt innen databehandling, som datateknologi, informatikk, databehandling, programvareutvikling, kommunikasjonssystemer, beregnings- og simuleringsteknologi, vitenskapelig databehandling og beregningsorientert ingeniørvitenskap. Kandidater med annen naturvitenskapelig grad med stor vekt på programvareutvikling og databehandling kan også være kvalifiserte for opptak.

Rangering

Når antallet søkere til ph.d.- enkeltemner overstiger opptakskapasiteten, skal følgende kriterier for rangering av søkere benyttes:

  1. Ph.d.-kandidater på eget ph.d.-program
  2. Ph.d.-kandidater som deltar ved andre nasjonale ph.d.-programmer og skal bruke emnet i sitt eget doktorgradsløp
  3. Ph.d.-kandidater ved aktive samarbeidsinstitusjoner, for eksempel som eksternt medlem av HVL forskergruppe eller eksternt finansiert prosjekt

Krav til dokumentasjon

For at søknaden din skal bli behandlet må du laste opp nødvendig dokumentasjon.

  • Er du tatt opp på et annet nasjonalt ph.d-program og skal bruke emnet i eget doktorgradsløp, legger du ved dokumentasjon på dette og legger ved vitnemål fra relevant master.
  • Er du vitenskapelig ansatt ved HVL og deltar i stipendordning for kvalifisering, legger du ved dokumentasjon på dette.
  • Er du ansatt ved HVL og har relevant master, legger du ved dokumentasjon på ansettelse og vitnemål.
  • Er du søker med relevant master, legger du ved vitnemål.

Merk at du må laste opp dokumentasjon selv om du har søkt opptak til HVL tidligere.

Du er selv ansvarlig for at vi har riktig dokumentasjon til din søknad. Du kan bli bedt om å forevise original dokumentasjon både under opptaket og underveis i studiet. Uriktige eller misvisende opplysninger kan medføre at du mister retten til å fullføre utdanningen din.