Enkeltemneopptak: Nautiske operasjoner

Emner tilhørende ph.d.-programmet Nautiske operasjoner er primært for kandidater som er tatt opp på ph.d.-programmet, men vil også være åpent for andre søkere.

Søk studieplass

Søknadsfrist

Søknadsfrist for opptak til emner som tilbys vårsemesteret 2018 er 1. desember 2017.

Opptakskrav

Opptakskrav er femårig masterutdanning eller tilsvarende innen maritim ledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, brann og sikkerhet, meteorologi og oseanografi, marin teknikk eller annen mastergrad fra et relevant studie (normalt med karakteren A eller B).

Rangering

Når antallet søkere til ph.d.- enkeltemner overstiger opptakskapasiteten, skal følgende kriterier for rangering av søkere benyttes:

  1. Ph.d.-kandidater på eget ph.d.-program
  2. Ph.d.-kandidater som deltar ved andre nasjonale ph.d.-programmer og skal bruke emnet i sitt eget doktorgradsløp
  3. Ph.d.-kandidater ved aktive samarbeidsinstitusjoner, for eksempel som eksternt medlem av HVL forskergruppe eller eksternt finansiert prosjekt

Krav til dokumentasjon

For at søknaden din skal bli behandlet må du laste opp nødvendig dokumentasjon.

  • Er du tatt opp på et ph.d.-programmet nautiske operasjoner legger du ved dokumentasjon på det.
  • Er du tatt opp på et annet nasjonalt ph.d-program og skal bruke emnet i eget doktorgradsløp, legger du ved dokumentasjon på dette og legger ved vitnemål fra relevant master.
  • Er du vitenskapelig ansatt ved HVL og deltar i stipendordning for kvalifisering, legger du ved dokumentasjon på dette.
  • Er du ansatt ved HVL og har relevant master, legger du ved dokumentasjon på ansettelse og vitnemål.
  • Er du søker med relevant master, legger du ved vitnemål.

Merk at du må laste opp dokumentasjon selv om du har søkt opptak til HVL tidligere. Du er selv ansvarlig for at vi har riktig dokumentasjon til din søknad. Du kan bli bedt om å forevise original dokumentasjon både under opptaket og underveis i studiet. Uriktige eller misvisende opplysninger kan medføre at du mister retten til å fullføre utdanningen din.

Svar på søknad

For søknad om opptak til PHD902 vil du motta svar ca 15. desember 2017.