Ph.d. i Helse, funksjon og deltaking

Denne forskerutdanninga er for deg som ønskjer å bidra til å utvikle framtidas helsetenester i møte med nye samfunnsutfordringer.

Studiet skal bidra med ny kunnskap til brukarar og pasientar, praksisfeltet og samfunnet.

Gjennom sin faglege profil og emneportefølje viser ph.d.-studiet at tverrvitskapelege tilnærmingar til helse er nødvendig for å bidra med ny kunnskap til å forstå og handtere dagens og morgendagens helseutfordringar, lokalt og globalt. Studiet er tett knytt saman med arbeidsliv og samfunn.

Hausten 2020 blir det undervist i

PHDH901 Helse, funksjon og deltakelse
Frist for påmelding: 2. august 
Samling 1: 31. august - 2.september (Bjørnafjorden hotell)
Samling 2: 14. september (campus Kronstad)
Eksamen 30. september

PHDH907 Metoder for kartlegging av helse, funksjon og deltakelse
Utsatt til vår 2021

PHDH902 Vitenskapsteori og etikk i helsevitenskap
Frist for påmelding
: 25. august 
Samling 1: 6-7. oktober 
Samling 2: 20.-21. oktober 
Eksamen: 4. november

PHDH903 Forskningsdesign og -metoder
Frist for påmelding: 24. september
Samling 1: 9. - 13. november
Samling 2: 30. november - 2. desember
Eksamen: 14. desember

Våren 2021 blir det undervist i

PHDH904 Helsefremming og mestring

Eksamen 16-19. mars

PHDH905 Kontekstuelle betingelser for helse, funksjon og deltaking

Eksamen 1. mars

PHDH906 Implementering av forsking 

Seminar: 12. april til 7. mai 2012 (online)
Eksamensdato: Fredag 7. mai 2021

PHDH907 Metodar for kartlegging av helse, funksjon og deltaking

Eksamen 19. mai

PHDH908 Intervensjonsstudiar

Eksamen 4. juni

Kontakt oss


Professor
Institutt for helse og funksjon
Rådgivar
Administrasjon ved FHS