Ph.d. i Helse, funksjon og deltaking

Denne forskerutdanninga er for deg som ønskjer å bidra til å utvikle framtidas helsetenester i møte med nye samfunnsutfordringer.

Studiet skal bidra med ny kunnskap til brukarar og pasientar, praksisfeltet og samfunnet.

Gjennom sin faglege profil og emneportefølje viser ph.d.-studiet at tverrvitskapelege tilnærmingar til helse er nødvendig for å bidra med ny kunnskap til å forstå og handtere dagens og morgendagens helseutfordringar, lokalt og globalt. Studiet er tett knytt saman med arbeidsliv og samfunn.

Les meir om ph.d.-studiet

Undervisning

Våren 2020 blir det undervist i:

PHDH902 Vitskapsteori og etikk i helsevitskap.
Frist for påmelding: 26. januar 2020
Oppstart: 9. mars. To veker med førebuing
Samling 1: 23.-24. mars
Samling 2: 2.-3. april
Munnleg eksamen: 3. april
Frist 1: 17. april for utkast til oppgåve
Frist 2: 24. april for endeleg versjon av oppgåve

PHDH904 Helsefremming og meistring
Frist for påmelding: 13. januar 2020
Samling 1: 3.-5. mars
Samling 2: 19.-20. mars
Eksamen: 24.-27. mars

PHDH905 Kontekstuelle vilkår for helse, funksjon og deltaking
Frist for påmelding: 1. januar 2020
1. samling: 5.-7. februar (lunsj til lunsj)
2. samling: 20.-21. februar (lunsj til lunsj)
Eksamen: 2. mars (endeleg frist for innlevering)

PHDH906 Implementering av forsking
Frist for påmelding: 16. mars 202
Kursperiode: 27. april - 22. mai

PHDH907 Metodar for kartlegging av helse, funksjon og deltaking
Frist for påmelding: 24. februar 202
1. samling: 11.-13. mai (foreløpig, endeleg dato kjem i januar 2020)
2. samling: 8.-9. juni (foreløpig, endeleg dato kjem i januar 2020)

PHDH908 Intervensjonsstudier
Frist for påmelding: 13. april 2020
Samlingar: 25. - 28. mai 2020

Sjå heile studieplanen for 2019/2020