Informasjon om ph.d.-utdanning

Her får du et generelt overblikk over hva en ph.d.-utdanning ved HVL innebærer. For informasjon om retningslinjer for det enkelte ph.d.-program, se programmets egne nettsider.

Denne informasjonen er en del av kvalitetssikringssystemet for ph.d.-utdanning ved HVL, og tar utgangspunkt i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d) ved HVL. Kandidater plikter seg til å gjøre seg kjent med dette og andre relevante dokumenter.