Hvordan søke opptak til ph.d.-utdanning

Du søker opptak til ph.d.-utdanning ved å fylle ut søknad om opptak til ph.d.-utdanning ved HVL. For at søknaden skal bli behandlet må du huske å legge ved alle obligatoriske vedlegg: 

  1. Vitnemål som dokumenterer din formelle kompetanse (mastergrad eller tilsvarende)
  2. Prosjektbeskrivelse, se i det aktuelle ph.d.-studiet hvilke krav som stilles til beskrivelsen, evt. sidetall m.v.
  3. Bekreftelse på finansiering av ph.d.-utdanningen (eks. tilsetting i stipendiatstilling)
  4. Curriculum vitae (CV)
  5. Bekreftelse på avlagte eksamener i kurs/emner som søkes godkjent som del av opplæringsdelen av studiet
  6. Dokumentasjon på eventuell annen relevant utdanning eller arbeidserfaring.

For hjelp til utfylling av søknadsskjema, se vår veiledning for utfylling av søknadsskjema for ph.d.-studier ved HVL. Se også nettside til ditt ph.d.-program for programspesifikke krav til prosjektbeskrivelse og vedlegg.

Det er også anledning til å søke opptak til enkeltemner på ph.d.-nivå.