MarSafe

MarSafe er et forskningsprogram som omfatter alle forskere ved Institutt for maritime studier ved Høgskulen på Vestlandet. Programmet fokuserer på risiko og sikkerhet innen maritim industri, og undersøker organisatoriske og operative aspekter av hvordan risiko og sikkerhet styres.

Forskningsteamet

Forskere tilknyttet MarSafe arbeider tett med industripartnere og undersøker forskningsspørsmål som er formulert i nært samarbeid med dem.

Forskningen er også svært relevant for vår undervisning, og både teorier, forskningsspørsmål og resultater blir inkludert i fagene som Institutt for maritime studier tilbyr.

Mer informasjon

Du er velkommen til å besøke MarSafe sin nettside for nyheter.

Read this in English.