Kurs i systematiske kunnskapsoppsummeringer

Online - mer informasjon kommer
Time icon
Når:27. august   10:00
Varer til: 28. august 15:30
Legg til i min kalender

Velkommen til kurs i systematiske kunnskapsoppsummeringer! Dette kurset er designet for alle vitenskapelige disipliner og faglige grupper.

Kurset er åpent for alle og gratis.

Kurset har to deler. Dette kurset - del 1 - passer for deg som vil anvende systematiske kunnskapsoppsummeringer i eget arbeid, for eksempel i undervisning eller i relevant praksis.

Passer ikke datoen? Vi holder også kurs 17. - 18. september

Innhold i kurs del 1

Du får en generell inføring av systematiske kunnskapsoppsummeringer:

  • Å finne, kritisk vurdere og anvende resultater fra systematiske kunnskapsoppsummeringer
  • Å få kjennskap til hvorfor systematiske kunnskapsoppsummeringer er viktig som beslutningsstøtte i faglig praksis, utdanning og forskning
  • Å få kjennskap til prinsippene for hvordan en systematisk kunnskapsoppsummering utarbeides

Undervisere

Prof. Hans Lund
Dr. Donna Ciliska

Språk

Del 1 er på norsk / dansk. In case some participants do not speak Norwegian/Danish or Swedish the course will be in English

Påmelding

Send epost til Rosmari.Grindheim.Valdersnes@hvl.no for å melde deg på.