Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer

Time icon
Når:28. september   15:00
Varer til: 30. september 15:00
Legg til i min kalender

Norsk barnehageforskningskonferanse 2020

29.-30. september.
Pre- konferansen for Phd-studenter 28. september.

Barn og barnehagesektoren har mye å bidra med når vi skal skape bærekraftige fremtider. Tiden vi lever i gir mange utfordringer og nye dilemma i pedagogisk praksis. Konferansens overordnede tema er å skape bærekraftige barnehager. Vi ønsker velkomne presentasjoner av forskningsbidrag som gir nye perspektiver, viser utfordringer og muligheter. Målet med konferansen er å dele og videreutvikle ny kunnskap og bidra til dialog og nye grep som på kort og lang sikt vil bedre barns vilkår.

Vi inviterer forskere og samarbeidspartnere til å presentere nye kunnskapsbidrag innenfor dette tema. Det blir anledning til å presentere og drøfte hva som er verdi- og kunnskapsgrunnlaget for barnehagen i vår tid.

Målgrupper
Målgrupper for konferansen er forskere, ph.d-kandidater, master/alumni-studenter, praksisfeltet, barnehageeiere og andre interesserte fra barnehagesektoren.