BARNkunne Workshop

Bergen, Kronstad
Time icon
Når:28. august   09:00
Varer til: 16:00

Som en del av åpningsprogrammet for BARNkunne – Senter for barnehagerelevant forskning og som en del av jubileumsprogrammet for barnehagelærerutdanningen 70 år; arrangeres en serie med 3 workshops den 28. august.

Mens Workshop 1 og 3 er åpen for Phd-studenter, masterstudenter, forskere og BARNkunnes samarbeidspartnere, er Workshop 2 et arrangement åpent for alle som er interesserte i barnehagelærerutdanning; både studenter, ansatte og samarbeidspartnere.

I workshop 1 vil det bli anledning til å bli kjent med nyere teoridanninger innenfor kultur-historisk tradisjon og deltakerne vil få anledning til å utforske konkrete data og gjøre forsøksvise analyser.

Tema for Workshop 2 vil være utdanningshistorie, nærmere bestemt barnehagelærerutdanningens historie. Workshop 2 er et Fyr og flamme arrangement - et samarbeid mellom Biblioteket og forskergruppen Barnehagen som (ut)danningsarena. Her vil du få sjekket ut hvor mye du egentlig vet om barnehagelærerutdanningen. Mye har skjedd i løpet av de 70 årene Bergen har hatt barnehagelærerutdanning. Biblioteket setter opp en utstilling knyttet til jubileumsuka og arrangementet. Ta med matpakken til Fyrrommet denne dagen. Det vil bli kaffe og te tilgjengelig.

I Workshop 3 vil du etter en kort innledning om visuell metodologi og det digitale skifte i barnehagen, få ideer og anledning til å prøve ut enkle måter å dokumentere forskning på med digitale verktøy.

Det er påmelding for å kunne tilpasse opplegget til antall deltakere.

Mer informasjon om workshopene og påmelding finner du her.

Velkommen!