Grenseoverskridelse: Hva skjer når populære bildebøker overskrider artsgrenser?

Bergen, Kronstad, E121
Time icon
Når:23. april   12:15
Varer til: 13:00

I denne forelesningen vil Kelly Hübben utforske konsekvensene av artsgrenseoverskridelser i populære, kommersielle bildebøker.

Hun vil ta opp spørsmål som:

  • Hvorfor er artsgrenser i det hele tatt viktige, og hvordan kan studier av dette fenomenet utvide vår forståelse av dyrs tilstedeværelse i bildebøker?
  • På hvilken måte kan disse grensene krysses i bildebøker og hvilke konsekvenser har dette for de menneskelige og ikke-menneskelige hovedkarakterene?

I mange tilfeller innebærer overskridelse av artsgrenser en viss grad av antropomorfisme. Ved å bruke bildebøker fra American Little Golden Book-serien som eksempler, kan vi starte en diskusjon om farene og mulighetene ved antropomorfisme innen denne sjangeren.

Kelly Hübben disputerte nylig med sin doktorgrad ved Institutt for kultur og estetikk ved Stockholms universitet. Avhandling hennes analyserer dyrerepresentasjoner i den amerikanske bildebokserien The Little Golden Books. Hennes forskningsinteresser omfatter Human Animal Studies, bildebokteori og nederlandsk-indonesisk barnelitteratur.