Avlyst: Den digitale kvardagen - kva med dei som ikkje kan eller vil delta? Kva kan næringslivet tilby?

Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1
Time icon
Når:26. november   10:00
Varer til: 14:00
Legg til i min kalender
Grunna Covid19 har vi bestemt oss for å utsette konferansen til 2021.
 
Mange daglegdagse aktivitetar er i dag knytt opp mot digitale informasjons- og kommunikasjonssystem. Sjølv om dei fleste kan og vil delta i den digitaliserte utviklinga, står likevel 400.000 personar utanfor.
 
Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling inviterer til seminar der vi tar utgangspunkt i eldre sitt kvardagsliv, og får sjå døme på ulike utfordringar i ein stadig meir digitalisert kvardag. Vi får forteljingar frå innbyggjarane sjølve, frå å føle seg trygg i eigen heim til å køyre el-bil, kjøpe billett på bussen eller bestille time hjå NAV.
 
Vi håpar at dialogen kan inspirere til å finne løysingar på praktiske utfordringar i kvardagen.
 

Program

 • 10.00 Velkommen
 • 10.15 Tre historier frå kvardagen
 • 10.45 Presentasjonsrunde
 • 11.00 Pause med lunsj
 • 11.30 Brukarar i eit digitalt samfunn
  • Pensjonistforbundet
  • Digitaliseringsdirektoratet for universell utforming
  • Live@home11:50 Introduksjon til gruppearbeid
 • 12:05 Gruppearbeid
 • 12.50 Pause
 • 13:00 Presentasjon av gruppearbeid
 • 13.30 Invitasjon til samarbeid og vegen vidare