Dialog på tvers av kultur og livssyn i klasserommet

Bergen, Kronstad
Time icon
Når:03. januar   09:30
Varer til: 17:00

Forskningsgruppen «Neglected Narratives» ved Høgskulen på Vestlandet samt Kirkelig Dialogsenter i Bergen inviterer til konferanse som setter fokus på Dialog på tvers av kultur og livssyn i klasserommet.

Konferansen vil belyse ulike muligheter og utfordringer som oppstår når klasserommet blir mer mangfoldig, og hvor skillet mellom religion og kultur blir mer komplekst. I dette landskapet er det viktigere enn noensinne at ansatte ved offentlig skole, forskere ved lærerutdanningsinstitusjoner og medlemmer fra ulike tros- og livssynsamfunn møtes, skaper nettverk, utveksler erfaringer og går inn i en kritisk dialog. 

På programmet har vi bidrag fra flere av de fremste forskerne på feltet og høyst aktuelle verksted. Deltakerne vil også få se fortellingsforestillingen Under samme paraply, et interreligiøst dialogprosjekt i regi Kirkelig Dialogsenter Bergen med fortellere fra ulike trossamfunn, under regi av Mette Bøe Lyngstad, HVL Denne forestillingen har turnert ved mange videregående skoler i Hordaland 2017-2018. 

Vi ønsker med denne konferansen å sette fokus på en interaktiv dialog mellom konferansedeltakerne hvor vi kan dele, samarbeide og utveksle muligheter, utfordringer og erfaringer i et pluralistisk samfunn. 

Påmeldingsavgift: 1500 kr. 
Dette inkluderer varm lunsj, samt frukt, rundstykker og kaffe/kake på starten/slutten av dagen.

Gratis for studenter og ansatte ved HVL.