Barnehagelærarutdanninga 70 år – Dialogseminar for praksislærarar og studentar

Campus Bergen, Kronstad
Time icon
Når:30. august   08:30
Varer til: 15:00

Dette er eit halvdags-seminar der det er muligheit for påmelding anten før lunsj, eller etter lunsj. Vi får korte presentasjonar av prosjekt gjennomført i barnehagar. Korleis kan ein gjennomføre dette i eigen barnehage?

Program

 • 8:30
  9:30
  Song i barnehagen
 • 9:30
  10:30
  25 år med satsing på menn i barnehagen – har det gitt resultat?
 • 10:30
  11:30
  Bee bot – digitalisering i barnehage
 • 11:30
  12:00
  Lunsj
 • 12:00
  15:00
  Det same programmet som før lunsj

NB: Utfyllande program kjem seinare.