Fagdag: Familieterapi og samtaler med Jim Wilson

Bergen, Kronstad
Time icon
Når:21. februar   09:00
Varer til: 16:00

Jim Wilson har jobbet som konsulterende familieterapeut i Child and Family Psychological Health Service, Gwent, South Wales, Og for Oxleas NHS Foundation Trust Greenwich, London. Han er også en uavhengig systemisk psykoterapeut, veileder og konsulent i helse- og omsorgstjenester i Storbritannia og Europa. Han har vært leder av Family Institute Cardiff, fra 1987-2001 og leder av Center for Child Focused Practice ved Institute of Family Therapy London (2001-2005). Han er en av grunnleggerene av The Open Network for Dialogical Practices

I samtaler legger han vekt på å fremme kreativiteten til klient og terapeut for å bedre omstendighetene til begge parter. Samtaler er et fellesprosjekt fremfor en ekspert drevet oppgave.

Han er også forfatter av følgende bøker: Creativity in Times of Constraint: A Practitioner's Companion in Mental Health and Social Care, Child-Focused Practice: A Collaborative Systemic Approach og The Performance of practice.

Dette er i utgangspunktet et kurs for våre studenter, men vi som arbeider ved utdanningen ønsker å gi interesserte fagpersoner en mulighet å delta og få påfyll. Vi har dessverre kun begrenset med plasser.

Kurset koster kr 400 pr person. Det holdes på Høgskolen på Vestlandet på campus Bergen sine lokaler på Kronstad. Alle dagene starter kl. 9, og varer til ca. kl 16.