Faglunsj i biblioteket

Stord, biblioteket
Time icon
Når:24. oktober   12:15
Varer til: 13:00

Spor av dei andre. Adressivitet i argumenterande elevtekstar

Hege Myklebust presenterer PhD-avhandlinga si.

Ta med matpakke og gjerne kopp. Biblioteket spanderer kake, kaffe og te!