Forkurs i matematikk for Økonomi og administrasjon

Bjørnsonsgate 45, Høgskolebygget, audidorium B
Time icon
Når:09. august   09:00
Varer til: 15:00

Alle nye øk.adm.-studenter ved campus Haugesund oppfordres til å delta på matematikkforkurs uken før semesterstart. Vi vil spesielt anbefale alle som ikke har matematikk utover kravet til generell studiekompetanse om å følge dette kurset. 

Tidligere studenter har i mange sammenhenger gitt oss tilbakemelding på at i tillegg til å få en god faglig start på studiet, gir kurset en «sosiale merverdi» ved at man blir kjent med nye medstudenter.

Dette er et 4-dagers kurs torsdag 9.,fredag 10., mandag 13. og tirsdag14. august klokka 09:00–15:00, men første kursdag starter vi klokka 10:00. Det vil være en kombinasjon av undervisning og tid for regning i grupper. Undervisningen gis av Kristian Thulin, i tillegg deltar studentassistenter på regneverksted.

Kurset er gratis, og er virkelig et tilbud man ikke vil gå glipp av.