Gode, trygge og berekraftige samfunn treng sosiale og digitale møteplassar, kva betyr dette i praksis?

Campus Sogndal, Stadionbygget 02-04
Time icon
Når:29. august   11:00
Varer til: 14:00
Legg til i min kalender

Velkomen til seminar for fagleg påfyll og inspirasjon.

Høgskulen på Vestlandet, Luster og Førde kommune, og Friskus sosial entreprenør kjem for å dele kunnskap og erfaringar med deg. Vi vil søke etter svar på korleis skape enkel tilgang på mestring, meining og gleda av å høyre til og bidra. Det blir lagt opp til dialog og erfaringsdeling mellom arrangørar og deltakarar.

Sjå program her.