Frukostmøte om kompetanse og utdanning

Campus Stord, kantina
Time icon
Når:20. februar   08:00
Varer til: 10:00
Legg til i min kalender

Stord Næringsråd inviterer i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet til frukostmøte 20. februar. Det er kompetanse og utdanning som står på agendaen. Kva kompetanse treng samfunns- og arbeidsliv, og ikkje minst kva moglegheiter ligg det i våre utdanningsinstitusjonar lokalt.

Program

kl. 08:00
Frukost og nettverk – Velkommen til HVL v/ prorektor Liv Reidun Grimstvedt

kl. 08:20
Fagbrev på jobb v/ Neeta Sankholkar, Senter for vaksenopplæring Stord vidaregåande skule

kl. 08:50
Lærarutdanning under press nasjonalt – og samspelet med regionen v/ prodekan Sigurd Sandvold, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

kl. 09:10
MobiFORSK og kompetansemeklarrolla til HVL v/ Rannveig Litlabø, førsteamanuensis ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, HVL

kl. 09.25
HVL som regional utviklingsaktør v/ dekan Geir Anton Johansen, Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

kl. 09.45
Avslutning v/ Anne-Grete Sandtorv, dagleg leiar Stord Næringsråd

Dersom du ønskjer meir utfyllande informasjon om tema frå innleiarane, må du gjerne ta kontakt med dei i etterkant av frukostmøtet.

Møtet er gratis for medlemmer av Stord Næringsråd.