Gjesteforelesning med Arne Johan Vetlesen: Hva skal vi fortelle våre barn om klimakatastrofen?

Kronstad, aud. F-119
Time icon
Når:24. januar   13:00
Varer til: 15:00

Forfatter og filosof Arne Johan Vetlesen kommer til HVL i januar for å snakke om klimaproblemene og sitt syn på hva vi kan gjøre for å møte disse. 

Vetlesen er en radikal samfunnsdebattant som advarer mot å tro at vi kan løse klimakatastrofen i vårt håp om teknologiske løsninger. Vi må heller endre kursen så raskt som mulig.

Prorektor for utdanning, Bjørg Kristin Selvik, vil åpne gjesteforelesningen, og professor Aslaug Nyrnes vil presentere Vetlesen.

Du kan følge forelesningen via denne lenken.
Klikk på Direkte øverst i venstre hjørne. Klikk deretter på F-119 der forelesningen strømmes fra.

Etter Vetlesen sitt foredrag vil Kai Grieg, kommunikasjonsrådgiver ved FN-sambandet, og førsteamanuensis Marianne Presthus Heggen fra institutt for idrett, kosthold og naturfag kommentere foredraget og invitere tilhørerne til debatt.

Les mer om Vetlesen og hans siste bok "Hva skal vi svare våre barn"