God start - Begynneropplæring

2. konferanse i begynneropplæring
Time icon
Når:30. januar   09:00
Varer til: 31. januar 16:00
Legg til i min kalender

Velkommen til den 2. konferansen i begynneropplæring. Vi gjentar suksessen fra 2018 og har invitert mange interessante foredragsholdere som sammen skal sørge for engasjement og kunnskap rundt god start og begynneropplæring.

Konferansen er et samarbeid mellom forskergruppen Lese- og skrivedidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet og forskergruppen Begynneropplæring ved Høgskolen i Østfold.

Målgruppe for konferansen er lærere, ansatte i høgskole- og universitetssektoren og ellers alle som er interesserte i begynneropplæring.

Mer informasjon om konferansen her