HVL-konferansen, intern dag

Time icon
Når:26. oktober   09:00
Varer til: 12:00
Legg til i min kalender

HVL-konferansen er en ny og digital konferanse som arrangeres av Høgskulen på Vestlandet. 

Tema for 2021 er studentenes møte med arbeidslivet. Hvordan forberede studentene på møtet med arbeidslivet, og hva er det viktig at de kan? Hvordan sikre arbeidsmarkedets etterspørsel etter kunnskap?

Våren 2021 kom regjeringens Arbeidsrelevansmelding "Utdanning for omstilling". Signalene til utdanningsinstitusjonene er klare: arbeidslivsrelevansen i utdanningene må styrkes, så vel som samarbeidet med arbeidslivet, entreprenørskap og innovasjon må vektlegges og praksisfeltet må forbedres og økes i omfang. 

Denne dagen vil vi se flere eksempler på studenters møte

med arbeidslivet, og særlig trekke fram eksempler fra ulike grønne arbeidsplasser. I tillegg vil representanter fra næring- og arbeidsliv bidra med sine perspektiver når det gjelder framtidens kompetansebehov. 

25. oktober (dag 1) er rettet mot både ansatte og andre utenfor HVL. 26. oktober (dag 2) er kun for ansatte ved HVL. 

Se konferansesiden for program og mer informasjon om dag 1.

Program dag 2

 • 09:00
  09:15
  Velkommen

  Åpning og oppsummering av dag 1 med prorektor regional utvikling Geir Kåre Resaland

 • 09:15
  09:40
  Forskning på profesjoner og profesjonsbegrepet

  v/ Bodil Ravneberg

 • 09:40
  10:00
  Om arbeidslivsrelevans-begrepet

  v/ Tom Skauge

 • 10:00
  11:00
  Innslag fra fakultetene

  Vi får et kort innlegg fra hvert fakultet med eksempel på hvordan en forstår profesjons- og arbeidslivsrelevans-oppdraget, med eksempler fra fakultetet sin aktivitet. Vi får også et kort innlegg fra internasjonal avdeling om hvordan det jobbes med profesjons- og arbeidslivsrelevans i inn- og utveksling

  • Fra FHS: Randi Skår 
  • Fra FØS: Tom Skauge 
  • Fra FIN: Øyvind Midtbø Berge 
  • Fra FLKI: Vigdis Vangsnes 
  • Fra internasjonal avdeling: Solveig Råheim Grønsdal
 • 11:00
  11:!5
  Pause
 • 11:15
  11:50
  Breakout sessions

  Vi får en introduksjon til sesjonen, før det deles inn i breakout-rooms i Zoom for å diskutere profesjon- og arbeidslivsrelevans-bregepene. 

 • 11:50
  12:00
  Oppsummerende dialog og avslutning

  Det blir en oppsummerende dialog og avslutning med Geir Kåre Resaland og Knut Steinar Engelsen