International Special Education Conference

International Special Education Conference
Time icon
Når:01. september   10:00
Varer til: 16:30
Legg til i min kalender

Velkommen til internasjonal konferanse knyttet til forskningsgruppe Sirius!

I denne konferansen inviterer vi studenter og tilsette ved HVL bli kjent med aktuelle forskningene innen faget spesialpedagogikk.

Påmeldingsfrist er 25. august 2021. Lenke til den digitale konferansen blir tilsendt etter at du har meldt deg på. 

Sett av tid til interessant faglig påfyll. Velkommen!

Program

10.00 – 10.15 Opening of the conference. Rector Gunnar Yttri, HVL
10.15 – 10.30 Welcome and practical information. Prof. Kirsten Flaten, HVL
10.30 – 10.50 How visual disturbances influence reading and learning. Prof. Dr. Gunvor B. Wilhelmsen, HVL
10.55 – 11.15 Preparing teacher student for multicultural awareness in the teacher. Force. Prof. Miriam White, BSU
11.20 – 11.40 Mental health of university students in face of the COVID-19 pandemic. PhD, Postdoctoral Research Fellow Inga Truskauskaite-Kuneviciene & MA Gabija Petrauskaitė, VU
11.40 – 12.00 Break
12.00 – 12.20 Outdoor play in winter: Children being-and-becoming well versed with snow and ice. Ass. Prof. Dr. Jostein Sanderud, HVL
12.25 – 12.45 Collaboration and ASD program planning. Prof Camille Brandt, BSU
12.50 – 13.10 Counsellors perceptions of the phenomenon of concentration difficulties. Ass. Prof. Dr. Bente B Hvidsten, HVL
13.10 – 14.00 Lunch – baguette, tea/coffee
14.00 – 14.20 Følelser på timeplanen. Teacher, MD, Inga Marie Olsen, Sandnes
14.25 – 14.45 Lærerens støtte og elevaktiv læring som forutsetninger for å inkludere elever med stille atferd. MA Jorunn Høyland & Ass. Prof. Dr. Ieva Kuginyte-Arlauskiene
14.50 – 15.10 Break
15.10 - 15.45 Leikande læring i 1. klasse? Teacher, MA, Gunn Linde, Balestrand school
15.50 – 16.10 Musikalske feedbacksløjfer og mediering gir deltagelse og inkluderende fællesskaber. Ass. Prof. Dr. Finn S Thomsen, Ucsyd, HVL
16.15 – 16.30 End of the conference Prof. Kirsten Flaten, Ass. Prof. Dr. Bente B Hvidsten, Ass. Prof. Dr. Ieva Kuginyte-Arlauskiene.