Kjønn og estetisk danning: Aktuelle problemstillingar i dagens danningskontekstar

Fyrrommet, Kronstad, Bergen
Time icon
Når:25. september   09:30
Varer til: 15:00

Seminaret blir arrangert av forskargruppane Culture, Criticism, Community, RETELL og Lek, spill og deltagende læring med støtte frå Senter for kunstfag, kultur og kommuikasjon (SEKKK).

Kjønnsperspektiv blir stadig etterlyst i forskingsutlysingar både nasjonalt og internasjonalt. Seminaret vil aktualisere og skape medvit om betydinga av kjønn i ulike danningskontekstar.

Interne foredragsholdarar er Sarah Hoem Iversen, Espen Helgesen, Lykke Guanio-Uluru og Silje Valde Onsrud. Eksterne foredragshaldarar er Synnøve Skarsbø Lindtner frå UIB og slampoet og forfattar Guro Sibeko.